08.12.2014

XXIX Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego

Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego
zaprasza na (XXIX) debatę
„Ukraina – pytania na dziś, próba odpowiedzi”
Gościem Salonu będzie Andrzej Szeptycki, spotkanie poprowadzi Grzegorz Grzelak

8 grudnia 2014 r. (poniedziałek), godzina 19.00 | Europejskie Centrum Solidarności, plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk | Wstęp wolny
Organizatorzy: Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego, Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz
Partner: Europejskie Centrum Solidarności

dr hab. Andrzej Szeptycki − politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Paryż-Sorbona (Paryż IV), stypendysta paryskiej École Normale Supérieure (1999–2000) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2005–2006). Adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UW, stały współpracownik „Nowej Europy Wschodniej”. Członek Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Ostatnio wydał książkę Ukraina wobec Rosji. Studiu zależności (Warszawa 2013).
dr Grzegorz Grzelak − socjolog, geograf, wykładowca akademicki. Współzałożyciel i uczestnik Ruchu Młodej Polski i Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W latach 1980−1981 szef Sekretariatu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W końcu lat 80. działał w ruchu komitetów obywatelskich. W 1991 roku sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Lecha Wałęsy. Od początku lat 90. radny Gdańska, później wojewódzki; wieloletni przewodniczący Sejmiku. Współtwórca reformy regionalnej państwa. Autor prac o samorządzie, polityce regionalnej i Pomorzu.