MIĘDZYNARODOWY KLUB RODZICA

termin | 3 pierwsze czwartki miesiąca, godz. 10.30–13.00, ostatni czwartek miesiąca, godz. 17.30–19.30
miejsce | ECS, sala 3.35 (3 piętro)
wstęp | wolny

Międzynarodowy Klub Rodzica (International Parent’s Club) to inicjatywa skierowana do nowych mieszkańców Gdańska. Rodzice i dzieci z całego świata – Chin, Danii, Litwy, Peru, Rosji, Rumunii, Turcji, Ukrainy – spotykają się w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE. Pomysłodawczynią i koordynatorką klubu jest Małgorzata Ferenc-Malinowska, która proponuje tematy spotkań dla rodziców i dzieci – gry, zabawy, piosenki. Spotkania odbywają się przy dużym udziale rodziców, którzy bardzo angażują się w działanie klubu. Dzięki niemu integrują się z lokalną społecznością i poznają Gdańsk, spotkania stają się platformą wymiany informacji o życiu w Polsce.

organizator
| grupa nieformalna International Parent’s Club,
kontakt | parentsclubgdn@gmail.com

→ powrót do strony głównej SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE