Jak dziś smakuje wolność?


Już po raz dziesiąty zapraszamy w drugiej połowie października na interdyscyplinarny festiwal ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL, jedną z najbardziej znanych imprez realizowanych przez ECS. W programie: projekcje filmowe – fabuły i dokumenty, wiele premier – spotkania z twórcami, dyskusje, muzyka i teatr. W ubiegłym roku w imprezie uczestniczyło 6 tys. osób.
Zapraszamy do Europejskiego Centrum Solidarności na ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL między 14 a 22 października 2016.