SIERPIEŃ ECS | wydarzenia + obchody

SIERPIEŃ ECS to stałe inspirowanie nowych inicjatyw obywatelskich w oparciu o wartości Solidarności oraz wspieranie partnerów społecznych w prowadzonej przez nich działalności. ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ jest programem edukacyjno-kulturalnym, odwołującym się do dziedzictwa Solidarności, animującym społeczności lokalne w dzielnicach Gdańska. Formuła projektu zakłada wypracowanie programu społecznych obchodów Sierpnia ’80 wspólnie z mieszkańcami w trakcie wieloetapowych warsztatów, a następnie ich realizację w sierpniu. Festiwal SOLIDARITY OF ARTS upowszechnia kulturę wysoką wśród szerokiego grona odbiorców. ETYKA SOLIDARNOŚCI to coroczny wykład wybitnej osobistości życia publicznego wygłaszany w przeddzień rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Tematem przewodnim rozważań jest etyka Solidarności i nadzieje, jakie niesie ona dla współczesności.