LESZEK SOBOCKI_ZNAKI PROSTE

WYSTAWA MALARSTWA I GRAFIKI

Ekspozycja przygotowana ze zbiorów
▪ Leszka Sobockiego
▪ Andrzeja Patrzyka
▪ Europejskiego Centrum Solidarności

ekspozycja | 21 kwietnia – 10 września 2017
oprowadzanie kuratorskie | 20 maja 2017 → Europejska Noc Muzeów
miejsce | ECS, galeria Mesa / Museum Store, parter
wstęp | wolny
 
Prezentowane na wystawie prace Leszka Sobockiego to komentarz artysty do rzeczywistości Polski lat 60., 70. i 80. Nie jest to jednak wyłącznie konstatacja o charakterze politycznym. Obrazy te nakłaniają do uniwersalnej refleksji nad kondycją człowieka poddawanego systemowi opresji i nacisku. Stosując skrótową, syntetyczną formę, a nade wszystko treści dalekie od schematu, autor sprawia, że wydźwięk jego prac jest ponadczasowy. Sobocki z perspektywy krytycznego humanisty buntuje się przeciwko zniewoleniu i upodleniu człowieka przez ustrój totalitarny. Jego głos w tej sprawie jest pełny ironii, kąśliwości i ostrości widzenia. (→ więcej)
 
opis kuratorski | Karolina Lejczak / ECS 

Prace Leszka Sobockiego ze zbiorów ECS (→ więcej)