PODWIECZORKI SPOŁECZNE

Comiesięczne spotkania sieciujące, które są okazją do wymiany pomysłów i refleksji aktywistów i aktywistek społecznych. Spotykamy się wokół zaproponowanego tematu. Poruszamy sprawy codzienne, społecznie ważne, mówimy o realizowanych projektach i problemach, z którymi mierzymy się na co dzień.

spotkania | raz w miesiącu, czwartek