SPOTKANIA Z NAUKĄ | wykłady

SPOTKANIA Z NAUKĄ to cykl wykładów, który został poświęcony najnowszej historii Polski i Europy. Chcemy zachęcić młodych naukowców do pogłębiania badań oraz inicjowania dyskusji na temat współczesnych zagadnień politycznych i społecznych. Będzie mowa o współczesnych problemach społecznych, gospodarczych i politycznych, kulturze i prawie. Wystąpienia będą wygłaszać młodzi naukowcy, m.in. historycy, prawnicy, dziennikarze.

miejsce |
ECS, pl. Solidarności 1, biblioteka
wstęp |
wolny

TERMINY SPOTKAŃ

18 lutego 2016, czwartek, godz. 17.30
Chcemy być sobą, chcemy bić ZOMO. Czy rock obalił w Polsce komunizm? | Marcin Mindykowski
Polska prasa gospodarcza w latach 1946-1956
| Bartosz Poświata

17 marca 2016, czwartek, godz. 17.30
Uwaga!
miejsce | czytelnia archiwum
Konfliktowy rok 1966 w Polsce: Milenium kontra Tysiąclecie | Daniel Gucewicz
Podróżnik to ten, kto wie, co się dzieje na drodze. Konflikty etniczne i walki narodowowyzwoleńcze w Azji Środkowej, Maghrebie i Sahelu | Piotr Bejrowski

7 kwietnia 2016, czwartek, godz. 17.30

Sytuacja nauczycieli w PRL-u | Marta Łukawska
Między Gomułką a Gierkiem. Postawy gdańskich studentów wobec władzy | Piotr Abryszeński

28 kwietnia 2016, czwartek, godz. 17.30
Więźniowie z różowym trójkątem w KL Stutthof | Piotr Chruścielski

12 maja 2016, czwartek, godz. 17.30
Prawne aspekty wykonywania zawodu lekarza | Piotr Zieliński
Dostęp do produktów leczniczych – wyzwanie współczesnego świata | Joanna Jaroszkiewicz

2 czerwca 2016, czwartek, godz. 17.30
Współczesny liberalizm i jego krytyka | Emil Kwidziński
Kampanie prezydenckie w Stanach Zjednoczonych jako determinanta rozwoju marketingu politycznego | Maciej Urbanek

30 czerwca 2016, czwartek, godz. 17.30
Prawo międzynarodowe w obronie dóbr kultury na przykładzie konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie | Katarzyna Katana