OKRĄGŁY STÓŁ

Aleksander Hall oprowadza po wystawie stałej ECS

termin
| 10 lutego, niedziela, od godz. 12
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1
wstęp | wolny + rezerwacja miejsc (zakończona)

Czy wiesz, że podczas dwumiesięcznych obrad zaledwie dwa razy użyto okrągłego stołu: 6 lutego – podczas posiedzenia inaugurującego i 5 kwietnia – na zamknięcie obrad? Przy Krakowskim Przedmieściu w Sali Kolumnowej Pałacu Namiestnikowskiego, dziś zwanego Prezydenckim, naprzeciwko siebie zasiedli Lech Wałęsa i gen. Czesław Kiszczak, a między nimi przedstawiciele stron. Łącznie 58 osób. Na granicy styku obu delegacji z jednej strony posadzono przedstawicieli Kościołów katolickiego i ewangelicko-augsburskiego, a z drugiej mecenasa Władysława Siłę-Nowickiego. Opozycjoniści żartowali: „Nasz jest Siła, ich Nowicki”.
Właściwe negocjacje dotyczące gospodarki i polityki społecznej, reform politycznych i pluralizmu związkowego toczyły się przy tzw. stolikach oraz wielu podstolikach. W negocjacje zaangażowanych było ponad 700 osób.
5 kwietnia podpisano porozumienia, które zapoczątkowały zmianę ustroju w Polsce i dowiodło, że rewolucja może przebiegać w sposób pokojowy i na drodze dialogu.
Pierwsze częściowo wolne wybory odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza przegrała, w czego następstwie powstał pierwszy po II wojnie światowej niekomunistyczny rząd.

Z tej okazji z największą przyjemnością zapraszamy na spotkanie z prof. Aleksandrem Hallem, uczestnikiem obrad okrągłostołowych po stronie opozycyjnej. Razem udamy się na wystawę stałą, gdzie posłuchamy wspomnień i dowiemy się z pierwszej ręki, jakie emocje towarzyszyły tamtym chwilom. To niepowtarzalna okazja!

Aleksander Hall | historyk, uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i lider Ruchu Młodej Polski, redagował pismo „Bratniak”, w Sierpniu ‘80 brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu. Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2006) i Orderem Orła Białego (2010).
 

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS