Otwieramy!

BIBLIOTEKA, ARCHIWUM i MEDIATEKA – po wystawie stałej i strefie edukacyjnej to kolejna przestrzeń, która zostaje udostępniona publiczności. Co istotne, zbiory biblioteczne i archiwalne ECS są ogólnodostępne, a korzystanie z nich darmowe.

– Serdecznie zapraszamy w dniu otwarcia – mówi Paweł Golak, zastępca dyrektora ds. muzealno-archiwalnych i biblioteki. – To wyjątkowa okazja, żeby jednocześnie poznać zasoby biblioteki, archiwum i mediateki, przyjrzeć się, jak są wykorzystywane na wystawie stałej i wysłuchać opowieści ludzi, którzy tworzyli tę historię – historię polskiej drogi wolności. Pokażemy tego dnia zdjęcia Stoczni Gdańskiej im. Lenina widziane okiem i sercem Zenona Miroty – STOCZNIĘ WEDŁUG MIROTY, będziemy prezentować archiwalne materiały filmowe, zaprosimy do CZYTANIA W OGRODZIE. Specjalnie na tę okazję opracowaliśmy grę, w którą mogą zagrać całe rodziny – ECS GAME i dzięki niej obejrzeć pomieszczenia na co dzień niedostępne. Najmłodszych zapraszamy na zajęcia – WARSZTATY DLA MŁODYCH KOLEKCJONERÓW i WARSZTATY TWORZENIA OPOWIEŚCI. Miłośników prozy ucieszyć chcemy rozmową z Andrzejem Stasiukiem i Moniką Sznajderman o PISANIU W CZASACH PRZEŁOMU. A na finał na fasadzie ECS od strony pl. Solidarności rozbłyśnie BAM! BAM! ILUMINACJA.

Oddajemy do użytku ostatnie przestrzenie w budynku ECS, które dotychczas były niedostępne. Tym samym zapraszamy do korzystania z naszej nowej, poszerzonej oferty programowej. Poza codzienną, często niedostrzegalną, a bardzo żmudną pracą biblioteka, archiwum i mediateka będą organizować spotkania autorskie, wystawy, projekcje filmowe, warsztaty…

28 marca, w dniu otwarcia BAM, każdego naszego gościa wyposażymy w informator, który ułatwi mu korzystanie z biblioteki, archiwum i mediateki. Zaprosimy na kolejne spotkania, które zaplanowano w tej nowej przestrzeni. Przygotowaliśmy też niespodzianki.

Program

10.00

10.30



11.00

11.30

12.00




12.30


13.30



14.00

14.30


15.30



16.30

17.00


19.00

/ mediateka | Kino w mediatece 

/ hol główny | ECS GAME  ►►
/ archiwum | Zaglądamy do środka | przewodnik: Robert Kwiatek  ►►
/ ogród zimowy | Czytanie w ogrodzie | gość: Michał Targowski ►►

/ mediateka | Kino w mediatece ►►

/ archiwum | Zaglądamy do środka | przewodnik: Małgorzata Niezabitowska ►►

/ ogród zimowy | Stocznia według Miroty | gość: Zenon Mirota ►►
/ mediateka | Kino w mediatece ►►
/ hol główny | ECS GAME  ►►
/ strefa dzieci | Warsztaty dla młodych kolekcjonerów ►►

/ biblioteka | Zaglądamy do środka | przewodnik: Robert Brylewski ►►
/ ogród zimowy | Czytanie w ogrodzie | gość: Bożena Ptak ►►

/ archiwum | Zaglądamy do środka | przewodnik: Jan Juchniewicz ►►
/ hol główny | ECS GAME  ►►

/ strefa dzieci | Warsztaty tworzenia opowieści ►►

/ biblioteka | Zaglądamy do środka | przewodnik: Mirosław Chojecki ►►
/ ogród zimowy | Czytanie w ogrodzie | gość: Ewa Kowalska ►►

/ mediateka | Zaglądamy do środka | przewodnik: Jacek Petrycki ►►
/ biblioteka | Solidarność i stan wojenny okiem zagranicznego korespondenta | gość: Brian Mooney ►►

/ archiwum | Zaglądamy do środka | przewodnik: Zbigniew Janas ►►

/ biblioteka | Pisanie w czasach przełomu | goście: Andrzej Stasiuk i Monika Sznajderman ►►

/ fasada ECS | BAM! BAM! Iluminacja ►►



→ rezerwacja online
→ rezerwacja online

→ rezerwacja online  



→ rezerwacja online  

  

→ rezerwacja online  
→ rezerwacja online

→ rezerwacja online  
→ rezerwacja online  

→ rezerwacja online  
→ rezerwacja online  

→ rezerwacja online

→ rezerwacja online  
→ rezerwacja online  

→ rezerwacja online  



→ rezerwacja online