SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE

Inkubator Solidarność Codziennie to nowa przestrzeń społeczna na III piętrze budynku ECS. Tutaj trójmiejscy aktywiści mogą spotykać się, poznawać innych społeczników, podnosić swoje kompetencje, uzyskiwać porady, sieciować i przygotowywać prospołeczne projekty.
Inauguracja Inkubatora Solidarność Codziennie jest rozwinięciem i uzupełnieniem programu wsparcia praktyk obywatelskich, realizowanego przez ECS od chwili otwarcia nowej siedziby (sierpień 2014). Organizacje pozarządowe – działające w oparciu o ideowe przesłanie Solidarności i wartości demokratyczne – na drodze otwartego konkursu pozyskują biura na III piętrze ECS. Korzystają z infrastruktury budynku ECS, realizując w nim swoje działania. Przez trzy lata współpracy ze społecznikami zdiagnozowaliśmy jednak nową potrzebę, jaką jest dostęp do mniej sformalizowanej niż biuro przestrzeni, w której trójmiejscy aktywiści mogliby spotykać się, poznawać innych społeczników, podnosić swoje kompetencje, uzyskać poradę, sieciować i przygotowywać prospołeczne projekty. Taką przestrzenią będzie Inkubator Solidarność Codziennie.