INAUGURACJA INKUBATORA SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE

termin | 26 sierpnia 2017, sobota, godz. 9.00–17.00
adres | Gdańsk, pl. Solidarności 1
miejsce | ECS, III piętro
wstęp | obowiązują zapisy | formularz poniżej

Tego dnia o pokojowych i solidarych rozwiązaniach dla świata dyskutować będą aktywiści z całej Polski. Dwudziestu współdziałających na stałe z ECS społeczników zaprasza do Gdańska dwudziestu społeczników z całej Polski, których zawsze chcieli poznać, bo widzą w nich autorytety. Dwadzieścia miejsc pozostaje dla tych, którzy zgłoszą swoje zainteresowanie w wolnym naborze.
Podczas całodniowego intensywnego programu pragniemy poznać się wzajemnie, dzielić doświadczeniami, inspirować i planować wspólne działania. Debatę społeczników będą podpatrywać artyści, twórczo ją dokumentując. Owocem spotkania będzie pierwszy numer „Zeszytu Solidarność Codziennie”, w którym zbierzemy materiały z dyskusji, rekomendacje, wywiady i wrażenia z otwarcia.
Wydarzeniu towarzyszyć ma wernisaż wystawy fotografii o aktywistkach z Gdańska, autorstwa gdańskiej artystki Kamili Chomicz.
 
PROGRAM
/ 9.00 → zbiórka: namiot przed wejściem głównym ECS
Wspólne śniadanie i prezentacja idei Solidarność Codziennie

Przywitanie gości oraz prezentacja idei SOLIDARNOŚCI CODZIENNIE
Patrycja Medowska | zastępczyni dyrektora ECS
Paweł Jordan | trener, działacz społeczny, prezes zarządu stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, Warszawa
Piotr Kowalczuk | z-ca prezydenta ds. polityki społecznej

/ 10.00 → wystawa stała ECS
W roli przewodników społecznicy i społeczniczki:
Ewa Hołuszko | polska fizyczka, badaczka mniejszości narodowych, działaczka na rzecz osób transpłciowych, działaczka opozycyjna w okresie PRL (jako Marek Hołuszko), delegatka na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”
Cezary Miżejewski | ekspert z zakresu polityki społecznej, polityk i poseł na Sejm II kadencji, autor ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o spółdzielniach socjalnych, w latach 80. członek Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu „Solidarności”
Małgorzata Tarasiewicz | działaczka społeczna, polityk, aktywistka feministyczna, związana z opozycyjnym Ruchem „Wolność i Pokój”, Stowarzyszenia NEWW (Network of East-West Women) i Amnesty International
Jakub Wygnański | prezes zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, socjolog, działacz organizacji pozarządowych, w latach 80. działacz Solidarności i komitetów obywatelskich, uczestnik obrad Okrągłego Stołu

/ 11.30 → Solidarność Codziennie - (nie)obecność
/ ECS, III piętro
Sesja myślenia/śnienia na temat solidarności codziennie

/ 13.30 → Lunch
/ namiot przed wejściem głównym

/ 14.30 → Inkubator Solidarność Codziennie
/ ECS, III piętro
Stoliki inspiracyjno-problemowe

SZTUKA I SPOŁECZEŃSTWO

/ III piętro, sala nr 5
Dariusz Paczkowski | grafficiarz, performer, dawny opozycjonista, jego prace prezentowane są na wystawie stałej ECS, koordynator ogólnopolskich akcji na rzecz demokracji i praw człowieka, współpracownik wielu organizacji pozarządowych, prezes Fundacji Klamra
Edyta Skiba, Kinga Butlewska | przedstawicielki Szkoły Nauk Praktycznych, zajmującej się procesami społecznymi, które uruchamia sztuka i architektura
Justyna Sobczyk | reżyserka, pedagożka, założycielka Teatru 21

NOWY AKTYWIZM
/ II piętro, czytelnia archiwum
Magdalena Caban | aktywistka działająca na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej
Piotr Cykowski | działacz Akcji Demokracji, grupy działającej na rzecz poszanowania praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i zmniejszenia nierówności społeczno-ekonomicznych
Maria Złonkiewicz | aktywistka Inicjatywy Chlebem i Solą, nieformalnej inicjatywy wspierającej i inicjującej działania na rzecz poprawy losów uchodźców w Polsce i Europie

TWORZENIE POŁĄCZEŃ (WIĘZI)
/ III piętro, sala nr 3.35
Marina Hulia | przedstawicielka stowarzyszenia Dzieci z Dworca Brześć, działaczka społeczna pracująca na rzecz koczujących czeczeńskich rodzin, którym polskie służby uniemożliwiają złożenie wniosku o ochronę międzynarodową
Ewa Łowżył | założycielka Chóru Czarownic
Mirosława Makuchowska
| aktywistka Kampanii Przeciwko Homofobii, działa na rzecz osób homo- i biseksualnych oraz transpłciowych (LGBT) i ich bliskich

PRZESTRZENIE MIEJSKIE
/ III piętro, sala nr 3.36
Katarzyna Czarnota | aktywistka Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, współprowadząca oddolne akcje lokatorskie oraz badania aktywistyczne, m.in. na temat gentryfikacji oraz wysiedleń w Poznaniu
Tomasz Sierawski | przedstawiciel Kolektywu Aktywny Dom Alternatywny Puławska, autonomicznego centrum społeczno-kulturalnego w Warszawie

/ 16.00 → podsumowanie
/ III piętro, sala warsztatowa nr 5
Roman Sebastyański | urbanista, doktorant Uniwersytetu Zachodniej Szkocji, członek zarządu INTBAU Polska (International Network for Traditional Building and Architecture), w 2001 roku inicjator Kolonii Artystów w Stoczni Gdańskiej, w latach 80. współzałożyciel Alternatywnej Sceny Trójmiasta i członek awangardowego zespołu „Pancerne Rowery”.

/17.00 zakończenie i zaproszenie na festiwal SOLIDARITY OF ARTS
MINIWYSTAWA AKTYWISTKI MIEJSKIE
/ III piętro, przestrzeń SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE
Spotkanie z Kamilą Chomicz, prezentacja miniwystawy zdjęć „Aktywistki miejskie” w przestrzeni SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE (dla chętnych, zbiórka po zakończeniu wydarzenia)


INAUGURACJA INKUBATORA SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE | formularz zgłoszeniowy

Pola z gwiazdką (*) są obowiązkowe.

  • Ewa Hołuszko, Jakub Wygnański | rejestracja zakończona
  • Tworzenie połączeń (więzi), Nowy aktywizm | rejestracja zakończona