Europejskie Centrum Solidarności
organizatorzy instytucji: