ZROZUMIEĆ 89/19 | edycja specjalna

OKRĄGŁY STÓŁ POTRAFI ŁĄCZYĆ!
Stół to najważniejsze miejsce w domu, w pracy, w przestrzeni publicznej. W 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów przy ECS powstanie nowo zaprojektowany stół, ideą nawiązujący do okrągłego stołu, przy którym opozycja i władza wynegocjowały porozumienie. Składa się z wielu elementów, dzięki czemu przystosowuje się do potrzeb użytkowników. Łączy, wzmacnia relacje i wspiera porozumienie. Służyć będzie rozmowom, działaniom warsztatowym, muzykowaniu i wspólnym posiłkom.

Chcemy podzielić się stołem i zachęcić do działania wokół niego. Jego część powędruje do gdańskich dzielnic, podwórek, placów, aby stać się przestrzenią realizacji działań społecznych.

ZAPROŚ STÓŁ DO DZIELNICY!
/ stół to miejsce otwarte na działania społeczne, twórcze rozmowy i niezwykłe opowieści
/ sąsiedzkie spotkanie, wspólne gotowanie, warsztaty, rozmowy, wspólne spędzanie czasu? Zrealizuj swój projekt wokół okrągłego stołu!
/ zapewniamy wsparcie finansowe i merytoryczne

ZAPRASZAMY
/ Ciebie i Twoich sąsiadów
/ osoby aktywne w swoich społecznościach i te, które dopiero zaczynają
/ organizacje i grupy nieformalne

ZGŁOSZENIA
/ upłynął termin

KONTAKT

Sylwia Bruna, tel.: 517 368 127
Magdalena Fryze-Seroka, tel.: 517 368 088
Bartosz Rief, tel.: 517 368 094
e-mail: zrozumiec89@ecs.gda.pl

Zrozumieć 89’19 to specjalna edycja projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, programu wspierającego działania społeczne realizowane w gdańskich społecznościach.


KTO MOŻE APLIKOWAĆ?
/ osoby indywidualne
/ grupy nieformalne
/ organizacje pozarządowe
/ instytucje kultury
Aplikować mogą wszystkie powyższe grupy z Gdańska i regionu (pełnoletniość obowiązkowa).

W jakich terminach można realizować wydarzenia w ZROZUMIEĆ ‘89?
Działania realizujemy w lipcu i sierpniu.