ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ 2018

ZMIENIAMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS
8 edycja programu wspierającego lokalne działania społeczne

czerwiec – grudzień 2018 | finały ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ
→ najbliższe wydarzenia

To najradośniejsze wspomnienie polskiej drogi do wolności – wielki strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku, który po długich negocjacjach zakończył się podpisaniem Porozumienia Gdańskiego i utworzeniem NSZZ „Solidarność”. Wspominamy te wydarzenia i w ideałach Sierpnia ’80 szukamy dobrych energii, aby na co dzień żyło nam się lepiej.

Wspólnie świętujemy, poznajemy się i zaprzyjaźniamy, upiększamy dzielnice, odkurzamy historie lokalnych społeczności… – już po raz ósmy wraz z aktywistami lokalnymi, organizacjami i stowarzyszeniami zapraszamy na wydarzenia ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ.

Koniecznie dołączcie do nas, bo czekają atrakcje dla całych rodzin! W tym roku aż 18 inicjatorów zrealizuje 14 projektów. Wspólnie uszyjemy 80-metrowy parawan, zbudujemy kuchnię błotną, będziemy pleść wianki, tańczyć kankana, szyć białoruskie lalki motanki…
Podsumowanie programu i przedstawienie efektów pracy wszystkich grup planujemy na koniec 2018 roku.

KONTAKT
koordynatorzy projektu

Sylwia Bruna, tel.: 517 368 127
Magdalena Fryze-Seroka, tel.: 517 368 088
Bartosz Rief, tel.: 517 368 094
e-mail: zrozumiecsierpien@ecs.gda.pl