WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

ZIMA W STOCZNI 2019

fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECSZIMA W STOCZNI 2018

fot. Grzegorz Mehring / Archiwum ECS