Program konferencji

6 maja / środa
9.30–10.00 / Wykład inauguracyjny
OTWARCIE KONFERENCJI
Adam Daniel Rotfeld, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, były minister spraw zagranicznych (Polska)

 
10.00–11.00 / Otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
’45. KONIEC WOJNY W 45 EKSPONATACH
 
11.15–13.30 / Panel 1
KSZTAŁTOWANIE PAMIĘCI O II WOJNIE ŚWIATOWEJ W MUZEACH HISTORYCZNYCH
przewodniczy
Norman Davies (Wielka Brytania)
głos zabiorą
Margot Blank, Muzeum Niemiecko-Rosyjskie Berlin-Karlshorst (Niemcy)
Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (Polska)
Aleksandr Nikonow, dyrektor Centralnego Muzeum Sił Zbrojnych w Moskwie (Rosja)
Élie Barnavi, były ambasador Izraela we Francji, historyk, politolog (Izrael)
13.30–15.00 / Przerwa
15.00–17.30 / Panel 2
II WOJNA ŚWIATOWA W PAMIĘCI SPOŁECZNEJ
przewodniczy
Stefan Troebst, Centrum Badawcze Historii i Kultury Krajów Europy Środkowo-Wschodniej
przy Uniwersytecie w Lipsku (Niemcy)
głos zabiorą
Piotr M. Majewski, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Jörg Echternkamp, Centrum Historii Wojskowości i Nauk Społecznych Bundeswehry (Niemcy)
Michaił Narinskij, Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych w Moskwie (Rosja)
Andrij Portnow, Centrum Badań Historii Współczesnej w Poczdamie (Ukraina)

7 maja / czwartek
9.00–11.00 / Panel 3
DZIEDZICTWO KONFERENCJI W JAŁCIE I POCZDAMIE. POWOJENNY PORZĄDEK ŚWIATA
przewodniczy
Adam Daniel Rotfeld, współprzewodniczący Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych,
były minister spraw zagranicznych (Polska)
głos zabiorą
Sławomir Dębski, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Polska)
Jan C. Behrends, Centrum Badań nad Historią Współczesną w Poczdamie (Niemcy)
Martin H. Folly, Uniwersytet Brunel w Londynie (Wielka Brytania)
Nikita Pietrow, Stowarzyszenie Memoriał (Rosja)
11.00–11.30 / Przerwa
11.30–13.30 / Panel 4
WSPÓLNA I PODZIELONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ.
II WOJNA ŚWIATOWA I JEJ SKUTKI W INTERPRETACJACH HISTORYCZNYCH

przewodniczy
Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Polska)
głos zabiorą
Marek Kornat, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk (Polska)
Jürgen Zarusky, Instytut Historii Współczesnej (Niemcy)
Roger Moorhouse (Wielka Brytania)
Władimir Barysznikow, Instytut Historii Państwowego Uniwersytetu
w Sankt Petersburgu (Rosja)
13.30–14.15 / Przerwa
14.15–16.00 / Panel 5
JAK DZIŚ BADAĆ II WOJNĘ ŚWIATOWĄ?
przewodniczy
Jörg Morré, Muzeum Niemiecko-Rosyjskie Berlin-Karlshorst (Niemcy)
głos zabiorą
Stanisław Żerko, Instytut Zachodni (Polska)
Claudia Weber, Europejski Uniwersytet Viadrina (Niemcy)
Natalia Lebiediewa, Instytut Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja)
Timothy Snyder, Uniwersytet Yale (Stany Zjednoczone)

 

ZASADY UCZESTNICTWA


6 maja 2015 / środa
 • wstęp wolny
 • wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie
 • warunkiem wypożyczenia słuchawek będzie
 • pozostawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • budynek otwarty | od godz. 8.30

7 maja 2015 / czwartek
 • zaproszenie staje się biletem wstępu po dokonaniu rezerwacji telefonicznej
 • rezerwacja miejsc | 28–30 kwietnia i 4–5 maja 2015, w godz. 9.00–16.00 | tel.: 58 772 40 32, 58 772 40 31 | decyduje kolejność zgłoszeń
 • wstęp tylko na podstawie imiennej listy gości oraz dowodu osobistego
 • wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie
 • warunkiem wypożyczenia słuchawek będzie pozostawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość
 • budynek otwarty | od godz. 8.30


miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, audytorium
adres | Gdańsk, plac Solidarności 1
wejście | od strony placu Solidarności
mapa | ecs.gda.pl