WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

KURS PRZEWODNICKI DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKÓW
PO EUROPEJSKIM CENTRUM SOLIDARNOŚCI 2019


PROGRAM


1. WYKŁAD INTERDYSCYPLINARNY | Basil Kerski, dyrektor ECS | 2 godziny

2. EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI | 6 godzin
        · geneza, założyciele, struktura
        · archiwum, biblioteka, mediateka
        · kultura obywatelska i edukacja
        · działalność naukowa i wydawnicza
        · budynek ECS i wystawa stała
        · regulamin zwiedzania
        · multimedia na wystawie

3. SIERPIEŃ 1980 ROKU - GENEZA, PRZEBIEG, SKUTKI | 11 godzin
3.1. SIŁA BEZSILNYCH
       · 1956, 1968, 1970, 1976
       · opozycja w PRL
3.2. NARODZINY SOLIDARNOŚCI 
       · sierpień 1980
3.3. SOLIDARNOŚĆ I NADZIEJA 
       · Solidarność, jako ruch społeczny

4. STAN WOJENNY I JEGO SKUTKI | 4 godziny
4.1. WOJNA ZE SPOŁECZEŃSTWEM 
       · 13 grudnia 1981
       · stan wojenny w Polsce i jego następstwa
       · współpraca międzynarodowa

5. WYBORY 1989 I TRIUMF WOLNOŚCI W EUROPIE | 5 godzin
5.1. DROGA DO DEMOKRACJI
       · młoda opozycja
       · strajki 1988 – geneza i skutki
       · Okrągły Stół i wybory 4 czerwca 1989
5.2. TRIUMF WOLNOŚCI 
       · Europa po 1989 roku

6. SPACER EKSPERCKI PO WYSTAWIE STAŁEJ | prof. Wojciech Polak | 2 godziny

7. STOCZNIA - HISTORIA I TERAŹNIEJSZOŚĆ | 5 godzin
7.1. DZIEDZICTWO HISTORYCZNE I KULTUROWE STOCZNI
       · stocznie niemieckie i Wolnego Miasta Gdańska
       · architektura stoczniowa
       · spuścizna Solidarności
7.2. TERENY POSTOCZNIOWE - RYS SYTUACYJNY 
       · właściciele terenów i plany zagospodarowania
       · formy ochrony dziedzictwa stoczniowego 
7.3. TERENY POSTOCZNIOWE – spacer

8. METODYKA PRZEWODNICTWA | 5 godzin
       · ECS a tematy wysokiej wrażliwości społecznej
       · metodyka oprowadzania grup po wystawie stałej


Liczba godzin: 40