WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Solidarność i kryzys zaufania
pod redakcją Jacka Kołtana

Zbiór esejów poświęconych idei solidarności. Autorzy wychodzą z przekonania, że bez rozmowy o przyszłości nie da się zrozumieć kulturowego kryzysu, którego ostatnio doświadczamy. Dlatego zastanawiają się nad możliwością zaistnienia nowych form solidarności i zaufania, konfrontując naszą obecną sytuację z jakże odmienną sytuacją czasu zmiany społecznej w Polsce w roku 1980.
Gdańsk 2014, 160 stron
seria: Idea Solidarności. Teoria Społeczna
ISBN: 978-83-62853-09-0
e-ISBN: 978-83-62853-19-9
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_epub | PL_mobi

→ Kup egzemplarz drukowany   
kup | tutaj
 
 Zobacz też JADWIGA STANISZKIS: Polska – po kryzysie czy w kryzysie? – wystąpienie w cyklu Gdańskie Wykłady Solidarności
PIERRE MANENT: „Przemiany rzeczy publicznej. Od Aten do całej ludzkości” – publikacja Wydawnictwa ECS w cyklu Idea Solidarności