Obywatele ACTA
red. Ł. Jurczyszyn, J. Kołtan, P. Kuczyński, M. Rakusa-Suszczewski

Obywatele ACTA to raport z tak zwanej interwencji socjologicznej. Tę oryginalną metodę badawczą stworzył francuski socjolog Alain Touraine. Zgodnie z jej założeniami badanie przeprowadzono w środowisku organizatorów burzliwych manifestacji ACTA-wistów, by dociec kim oni byli, czego chcieli oraz jaki mieli wpływ na zmianę polityczną. Wyniki interwencji socjologicznej zostały uzupełnione o źródła internetowe i prasowe, wzbogacające kontekst analiz, a także o wyniki badań ilościowych.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach CC 3.0 Polska

Gdańsk 2014, 198 stron
ISBN 978-83-62853-35-9
e-ISBN: 978-83-62853-37-3
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_pdf | PL_mobi | PL_epub