WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

W trakcie zgłoszeń będziemy brać pod uwagę motywację do wzięcia udziału w Programie oraz kolejność zgłoszeń.
Applications shall be examined on a first come, first served basis and taking into account your motivation to participate in the Programme.
Во время приёма заявок мы будем обращать внимание на мотивацию к участию в Программе и и порядок подачи заявок.