Europa ‒ czas przemian wspólnotowości
red. Kacper Dziekan, Anna Fedas, Basil Kerski

Książka poruszająca problematykę związaną z wyzwaniami stojącymi przed Unią Europejską oraz Europejczykami. Zachęcając do refleksji nad Europą, autorzy podają pod dyskusję tak ważne tematy, jak migracja z Południa czy przystąpienie Polski do strefy euro i włączenie się we wspólną politykę finansową UE. Ich zdaniem Polacy korzystający dotychczas z modelu europejskiej solidarności muszą się zastanowić, w jaki sposób mogą być solidarni wobec innych.

Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach CC 4.0 Międzynarodowe

Gdańsk 2016, 88 stron
ISBN: 978-83-62853-57-1
→ Wydanie elektroniczne do bezpłatnego pobrania   
pobierz | PL_pdf