ZBIÓRKA PAMIĄTEK

termin | 1–2 i 4 czerwca, sobota – niedziela, wtorek, godz. 10.00–16.00
miejsce | ECS, wykusz vis-à-vis baru (1 piętro)
wstęp | wolny

Naszym marzeniem jest, aby zgromadzić najpełniejszy materiał dokumentujący opór społeczny wobec władzy komunistycznej w latach 1970–1989. Wdzięczni jesteśmy za każdy dar.

Archiwizujemy dokumenty krajowe, organizacji zagranicznych oraz osób prywatnych wspierających Solidarność, plakaty i ulotki, prasę i publikacje drugiego obiegu wydawniczego, znaczki i karty okolicznościowe, sztukę opozycyjną. Zbieramy fotografie i nagrania filmowe. Gromadzimy książki. Interesują nas pamiątki materialne – transparenty, urządzenia podsłuchowe czy podziemna poligrafia.
Fragment zbiorów jest prezentowany na wystawie stałej. Część zbiorów wykorzystujemy podczas ekspozycji czasowych. Pozostałe zaś na co dzień są dostępne dla naszych gości prowadzących badania naukowe, przygotowujących wystawy i zajęcia edukacyjne, piszących prace czy realizujących filmy na tematy związane z najnowszą historią Polski.
Zbiórka trwa.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przekazaniem pamiątek związanych z Solidarnością do naszego zasobu archiwalno-muzealnego, prosimy o kontakt:
e-mail: archiwum@ecs.gda.pl
tel.: 58 772 40 47, 58 772 40 48, 58 772 40 64, 58 772 40 71

ZBIORY ECS LICZĄ
164 metry bieżące archiwaliów
67 000 zdjęć
ponad 586 godzin filmów archiwalnych
ponad 227 godzin nagrań fonograficznych
ponad 1 760 godzin wywiadów z opozycjonistami
28 000 książek, w tym 5000 wydawnictw drugoobiegowych i emigracyjnych