WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

"Zaplute karły reakcji..."

Polskie podziemie niepodległościowe 1944-1956


TYP: PORTAL TEMATYCZNY
KATEGORIA: ANTYKOMUNISTYCZNE PODZIEMIE
DOSTĘP: http://www.polskiepodziemie.pl/Internetowa wersja albumu poświęconego polskim żołnierzom walczącym w podziemiu w latach 1944-1956. Obejmuje ułożone w porządku chronologicznym fotografie i zwięzłe komentarze oddające postawę, wybory i dramaty ludzi, pogardliwie nazywanych przez propagandę władzy Polski Ludowej „zaplutymi karłami reakcji”.

Na portalu zostały zamieszczone materiały prezentowane na wystawie „Zaplute karły reakcji...” Polskie podziemie niepodległościowe 1944–1956, w Atlasie polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956, a także wcześniej niepublikowane fotografie, z których większość pochodzi ze zbiorów Mariana Pawełczaka „Morwy”, żołnierza Oddziału Zgrupowania AK-DSZ-WiN mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”.

Walorem portalu są nagrania wideo z relacjami żołnierzy. Poszczególne rozdziały publikacji są odczytywane przez lektora.