Web of Science


TYP: REPOZYTORIUM PEŁNOTEKSTOWE
KATEGORIA: INTERDYSCYPLINARNA 
DOSTĘP: http://apps.webofknowledge.com/Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reu-ters). W ramach licencji krajowej dostępne jest ok. 101 mln rekordów ze wszystkich baz WoS, w tym ok. 66 mln rekordów z pakietu WoS Core Collection, w tym ok. 59 mln z pakietu WoS Primary.

Bazy w kolekcji Core Collection:
• Science Citation Index Expanded (1945-present)
• Social Sciences Citation Index (1956-present)
• Arts & Humanities Citation Index (1975-present)
• Conference Proceedings Citation Index- Science (1990-present)
• Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (1990-present)
• Book Citation Index– Science (2005-present)
• Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present)
• Emerging Sources Citation Index (2015-present)
• Current Chemical Reactions (2010-present)
• Index Chemicus (2010-present)

Dodatkowo:
• Biosis Citation Index,
• Data Citation Index,
• Dervent Innovation Index,
• Zoological Records,
• Medline,
• Current Contents Connect.

Dziedzina: biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo.

 
→ Więcej informacji   

   Zobacz: Kanał szkoleniowy na YouTube