WARSZTATY PAMIĘCI

adresat | uczniowie szkół podstwowych oraz gimnazjalnych z województwa pomorskiego
termin |
październik – listopad 2015

To nowatorskie warsztaty edukacyjne w ECS, którego misja: „Poznaj historię, zadecyduj o przyszłości” realizuje się poprzez upowszechnianie wiedzy o ruchu Solidarność, pokojowej rewolucji, która zmieniła oblicze całej Europy


W trakcie wizyty uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych biorą udział w warsztatach historycznych, obywatelskich i archiwalnych poznając historię z tzw. „pierwszej ręki” od osób, które ją współtworzyły: m.in. Lecha Wałęsy. Projekt obejmuje uczniów szkół z rejonów o największym bezrobociu w województwie pomorskim, głównie z terenów wiejskich. 

KLASY 4–6
Uczniowie spotykają się z prezydentem Lechem Wałęsą, liderem Sierpnia’80 oraz biorą udział w warsztatach „NA TROPIE PANI W.”. Uczniowie poznają między innymi tablice z 21 postulatami strajkujących w Sierpniu ’80, dokument wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO. Dodatkową atrakcją jest pokaz sitodruku, poprowadzony przez drukarza podziemnej drukarni „Solidarności”, Piotra Babińskiego, uczestnika strajków majowych w 1988 roku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Uczniowie tworzą także przy użyciu oryginalnych szablonów, używanych przez organizacje młodzieżowe z lat 80., własnoręczny nadruk na lnianej torbie oraz przypinkę z wykorzystaniem ikonografii poczty podziemnej.

GIMNAZJA
Uczniowie spotykają się prezydentem Lechem Wałęsą, liderem Sierpnia ’80, biorą udział w WARSZTATACH HISTORYCZNYCH „Polska droga do demokracji”. To interaktywne zwiedzanie wystawy stałej, w czasie której uczniowie zobaczą między innymi mogą usiąść w wózku akumulatorowym, który w czasie strajku służył nie tylko za środek transportu, ale i trybunę oraz ołtarz. Kolejna propozycja, nowość w ECS to MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY PAMIĘCI, które składają się z dwóch części. W pierwszej z nich grupy szkolne uczestniczą w spotkaniu z twórcami wydarzeń historycznych, którzy jako świadkowie historii politycznej oraz obyczajowej peerelu, dzielą się swoją wiedzą. Eksperci to: Zygmunt Błażek, Giedymin Jabłoński. Natomiast w drugiej części spotkania uczniowie kontynuują tematprzewodni warsztatu poprzez udział w pokazie archiwaliów filmowych oraz notacji ECS w Mediatece ECS.

W rezultacie zrealizowanych warsztatów powstanie krótki film z udziałem dzieci i młodzieży, biorących udział w warsztatach. Projekt jest zamknięty, bierze w nim udział 5 szkół, nie ma możliwości zapisania się kolejnych klas czy szkół.

„Warsztaty pamięci” realizowane są w ramach programu Kultura Dostępna realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.