31.05.2016

WIELKI FINAŁ LEKCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

termin | 31 maja, wtorek, godz. 9.30-15.00
miejsce | ECS, audytorium

Podczas wielkiego finału akcji spotka się blisko 600 uczniów gdańskich szkół ponadgimnazjalnych, którzy wzięli udział w cyklu Lekcji Przedsiębiorczości. Celem projektu jest kształtowanie przedsiębiorczości i otwartości wśród uczniów. 

Roczny cykl zajęć podzielono na kilka obszarów tematycznych. Punktem wyjścia realizacji podstawy programowej są ćwiczenia wykonywane na lekcji oraz w domu. Większość ćwiczeń pozalekcyjnych jest dobrowolna – to uczniowie decydują czy chcą podejmować dodatkowe wyzwania i jak często będą to robić. Zajęcia odbywają się metodą gamifikacji. To wykorzystanie mechaniki znanej np. z gier fabularnych i komputerowych, do modyfikowania zachowań ludzi w sytuacjach niebędących grami, w celu zwiększenia ich zaangażowania.  Za realizację zadań uczniowie otrzymują punkty, które na koniec każdego obszaru tematycznego przeliczane są na oceny. Wszyscy mają także możliwość zebrania tzw. tokenów (za realizację określonych ćwiczeń) i wykorzystywania ich np. do przesuwania terminu realizacji zadania domowego, podjęcia dodatkowych wyzwań, itp. Dodatkowo zarówno nauczyciele oraz nauczycielki jak i uczniowie oraz uczennice mogą przyznawać sobie nawzajem odznaki motywacyjne, np. dla skutecznego negocjatora, czy osoby kreującej niestandardowe rozwiązania. Odznaki mają być nie tylko powodem do dumy dla osób je posiadających, ale także uświadomić im, co jest ich silną stroną. 

Spotkanie w ECS to szansa na poznanie innych uczestników akcji i wymiany dośiadczeń. W projekcie bierze udział 14 szkól, 20 nauczycieli i 600 uczniów. 

Projekt jest realizowany przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości Starter przy wsparciu Miasta Gdańska. Lekcje Przedsiębiorczości zostały objęte patronatem medialnym Pawła Tkaczyka, autora książki „Grywalizacja”.