Usługa realizacji i udostępniania systemu audioprzewodników w Europejskim Centrum Solidarności

Numer postępowania: SWZP.0261.02.19.AL
Data ogłoszenia: 07.08.2019
Data aktualizacji: 2019-12-19 09:31:56
Rodzaj ogłoszenia: usługi
Status ogłoszenia: zakończone
Odpowiedzialny: Aleksandra Lewandowska
Wprowadził: Aleksandra Lewandowska
Zatwierdził: Aleksandra Lewandowska


Treść ogłoszenia:

Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej eB2B, pod adresem: http://platforma.eb2b.com.pl.


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzykać bezpłatnie pod adresem:https://platforma.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/132436/usluga-realizacji-i-udostepniania-systemu-audioprzewodnikow-w-europejskim-centrum-solidarnosci-w-gdansku


Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://platforma.eb2b.com.pl.