11.12.2015

TRZECIA STRONA MEDALU | debata

termin | 11 grudnia 2015, piątek, godz. 17.30 
miejsce | ECS. pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych
wstęp | wolny

Trzecia strona medalu. Jakie są źródła problemów pracowniczych w NGOsach?

Chcemy wspólnie, w gronie zaproszonych ekspertów oraz trójmiejskich organizacji pozarządowych, zastanowić się nad kondycją pracowniczą III sektora oraz możliwymi sposobami poprawy sytuacji.

W debacie wezmą udział:

dr Adriana Bartnik – prawniczka, socjolożka i politolożka. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Administracji
i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Prowadzi szkolenia i interwencje kryzysowe w sporach pracowniczych z zakresu mobbingu, od kilku lat prowadzi także badania nad mobbingiem. Współpracuje
z Akademicką Poradnią Prawną. 

Magdalena Chustecka – działaczka  społeczna, członkini Komisji Pracujących w Organizacjach Pozarządowych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Pracuje w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Łukasz Broniszewski – działacz społeczny, prezes zarządu Fundacji Stabilo, członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Jako ekspert współtworzył dokumenty strategiczne
i programowe na poziomie lokalnym i centralnym związane z funkcjonowaniem III sektora (m.in. Program współpracy MPiPS z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2017).

Anna Miler – animatorka kultury, koordynatorka projektów i członkini zarządu w Stowarzyszeniu Arteria. Przez cztery lata pracowała w Gdańskim Archipelagu Kultury, z którego odeszła, żeby poświęcić się pracy
w organizacji pozarządowej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie "Aktywność Obywatelska" na rok 2015.

Debatę poprowadzi  Agnieszka Kaim – prezeska Fundacji Inicjatyw Społecznych Się Zrobi!

Po spotkaniu będzie możliwość zapisania się na bezpłatną konsultację prawną lub psychologiczną związaną z sytuacją pracowniczą w NGO.

Szczegóły: popop.org.pl

Debata jest częścią projektu POPOP, czyli Prawa osób pracujących w organizacjach pozarządowych. Badania – Edukacja – Wsparcie, realizowanego przez Fundację Inicjatyw Społecznych Się Zrobi! w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.