26.11-27.11.2017

TROSKA. UMACNIANIE. SIŁA | forum pracowników socjalnych

termin | 26–27 listopada 2017
miejsce | ECS
wstęp | wolny → rejestracja

26 listopada 2017 (niedziela)
15.00–15.50 (hall ECS) | Wczesna rejestracja. Możliwość zarejestrowania się i odbioru identyfikatora uprawniającego do wstępu na wybrane wydarzenia
16.00–17.00 (ogród zimowy ECS, przy audytorium) | Wernisaż „Moc jest w nas”. Wystawa zdjęć przedstawiająca pracowników socjalnych w działaniu
miejsce: Europejskie Centrum Solidarności (hall)

27 listopada 2017 (poniedziałek)
9.00–10.00 (hall ECS, przy audytorium) | Rejestracja uczestników
10.00–11.30 (audytorium) | Sesja otwarcia: Projekcja klipu „My socjalni” / Powitanie uczestników i zaproszonych gości / Wykład wprowadzający „Pracownik socjalny a nieoznaczone marginesy kulturowe” – prof. dr hab. Maria Flis (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) / Panel dyskusyjny w dialogu z uczestnikami: prof. dr hab.
Maria Flis (IS UJ), A. Dunajska (TZPS), P. Maczyński (PFZPSiPS, IS UJ), dr M. Boryczko (UG), dr hab. H. Kaszyński (IS UJ)
12.00–13.40 (sesje równoległe) | Warsztaty dobrych praktyk
1. Działamy. Skuteczne związki zawodowe w pomocy społecznej. Prowadzący: Maria Kamińska-Janus, Stanisław Marek (ZZP MOPR w Opolu)
2. Tworzymy. Jak zadbać o integrację i wizerunek pracowników socjalnych? Prowadzący: Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych
3. Troszczymy się. Realnie i skutecznie o bezpieczeństwie osobistym pracowników socjalnych. Adam Ambroży (NSZZ „Solidarność” MOPS Wrocław)
4. Chronimy. Skuteczna ochrona przed przemocą instytucji. Prowadzący: Dorota Ścisło, Jacek Szwalgin (ZZP OPS Ursynów)
5. Walczymy. Jak efektywnie zadbać o wynagrodzenia? – przykład łódzki. Prowadzący: Sylwester Tonderys (Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych)
6. Rozmawiamy. Czy możliwy jest efektywny dialog z pracodawcami, rządem i samorządem? Prowadzący: Paweł Maczyński (PFZPSiPS, IS UJ, Rada Pomocy Społecznej)
7. Kształcimy. Jak wzmocnić nowe pokolenie pracowników socjalnych? Prowadzący: Olga Maciejewska (KNSPS, IS UJ)
14.30–16.00 (audytorium) | Działania – w trosce, ze wzmocnieniem, ku sile. Debata podsumowująca warsztaty. Prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński (IS UJ), dr Marcin Boryczko (UG)
16.30–17.30 (sala III piętro) | Związkowiec – ciągła walka dla lepszej pracy. Spotkanie z organizatorami i liderami grup warsztatowych, przestrzeń dla tych, którym mało. Prowadzący: Anna Dunajska (Gdańsk), Paweł Maczyński (Warszawa)

organizatorzy | Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Trójmiejski Zespół Pracowników Socjalnych, NSZZ „Solidarność”: Region Gdański i Komisja Zakładowa przy MOPS Wrocław, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński oraz Europejskie Centrum Solidarności