SZKOŁY GIMNAZJALNE

Przyświeca nam cel rozwijania kompetencji historycznych i społecznych młodzieży. Analizując krytycznie źródła, zastanawiamy się, jak przeszłość wpływa na teraźniejszość i przyszłość. Wydarzenia historyczne, takie jak wydarzenia grudniowe z 1970 roku, strajk sierpniowy ’80, stan wojenny czy pokojowe rewolucje w 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej są dla nas punktem wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów życia społecznego, reguł i procedur demokracji, a także postaw. Podejmując trudne tematy z naszej historii, chcemy pobudzać społeczną wyobraźnię młodzieży, zachęcając ją do aktywnego uczestniczenia w życiu publicznym. Chcemy także zachęcać młodzież do praktykowania dobrej obywatelskości. Jesteśmy przekonani, że doświadczanie i przeżywanie jest najlepszą drogą uczenia się demokracji. Podczas warsztatów poruszamy również zagadnienia tworzenia się stereotypów i ich wpływu na relacje międzyludzkie, granic wolności słowa i zachęcamy do osobistych przemyśleń o przeszłości i przyszłości.

■ termin: poniedziałek – piątek, godz. 9.00, 11.00, 13.00
(Uwaga! Zajęcia nie odbywają się we wtorki, w miesiącach październik — kwiecień)
■ czas trwania: 1,5 godziny zegarowej
■ koszt warsztatów: 10 zł/os., 1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie
■ miejsce: wystawa stała / sala warsztatowa
rezerwacja online: www.ecs.gda.pl/Formularz

KONTAKT: edukacja@ecs.gda.pl, tel. 58 772 40 35/43

RODZINNA HISTORIA
metody: praca na wystawie stałej ECS, praca w grupie, questing

Zapraszamy na wycieczkę śladami gdańskiej rodziny Mularczyków. Nauczycielka matematyki i inżynier ze Stoczni Gdańskiej wraz z dziećmi, Ewą i Andrzejem, żyją jak wiele innych rodzin, konfrontując się z codziennością lat 80. i 90. XX wieku. Będąc świadkami i uczestnikami wydarzeń historycznych, staną się naszymi przewodnikami po najnowszej historii Polski.

GRUDZIEŃ ’70

metody: metoda biograficzna, notacje, analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, miniwykład, zwiedzanie sali B na wystawie stałej

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, dlaczego robotnicy w grudniu 1970 roku przystąpili do protestów przeciwko władzy komunistycznej oraz czy w polskiej historii XX wieku doszło do podobnych wydarzeń. Na podstawie materiałów archiwalnych, głównie wywiadów z uczestnikami wydarzeń, odkryją zaczątki rodzącego się ruchu opozycyjnego oraz poznają hipokryzję ówczesnej władzy.

NARODZINY SOLIDARNOŚCI
metody: analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, przekazywanie zdobytych informacji, aktywne słuchanie, zwiedzanie sali A na wystawie stałej

Uczestnicy zajęć na podstawie materiałów archiwalnych przeanalizują kulisy i najważniejsze momenty strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku. Odkryją, jak wielka siła tkwi w jedności i jak wiele można zdziałać solidarnie. Młodzież pozna losy ludzi, którzy aż do częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku nie opuścili szeregów Solidarności, nawet wówczas, gdy nie zgadzali się z działalnością jej liderów.

STAN WOJENNY
metody: miniwykład, oglądanie filmów dokumentalnych, analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, analiza SWOT, zwiedzanie sali D na wystawie stałej

Stan wojenny to jedno z najbardziej dramatycznych i kontrowersyjnych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Dzięki materiałom źródłowym i ikonograficznym uczestnicy zajęć poznają nie tylko genezę stanu wojennego, ale również losy ludzi i nastroje społeczne, a także efekty przemocy, która miała wpływ na relacje między władzą a społeczeństwem. Odszukamy przykłady ograniczeń praw obywatelskich, represji stosowanych przez władze oraz skutki społeczno-gospodarcze. Na koniec spróbujemy przeanalizować za pomocą metody analizy SWOT stan wojenny z punktu widzenia władzy i społeczeństwa.

LATA 80. – CODZIENNOŚĆ PRL

metody: analiza materiałów źródłowych i ikonograficznych, symulacja, praca w grupach, zwiedzanie sal B i C na wystawie stałej

Dekadę „małej stabilizacji” kończy lista 21 postulatów spisanych przez robotników strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu w 1980 roku. Głęboki kryzys gospodarczy i kryzys praw człowieka zmieniają rzeczywistość prawie z dnia na dzień. Zajęcia przybliżą realia życia Polaków w dekadzie lat 80. O czym marzyli, jak spędzali wolny czas i co doprowadziło ich do buntu przeciwko władzy?

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA
metody: pogadanka, praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, gry edukacyjne, analiza tekstów źródłowych i materiałów ikonograficznych, zwiedzanie sali F wystawy stałej ECS

Komunikacja w przestrzeni publicznej często opiera się na stereotypach – poglądach powszechnie uważanych za prawdziwe, niesprawdzonych danych czy uprzedzeniach. O tym, skąd się wzięły stereotypy, czy bywają prawdziwe i czemu służą? – porozmawiamy podczas warsztatów. Poruszymy także temat dyskryminacji ze względu na kolor skóry, narodowość, wyznawaną religię, płeć, wiek i orientację seksualną. Ćwiczenia i interakcja pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, jakie wartości wnosi w nasze życie różnorodność?

PRZEKRACZAJĄC GRANICE
metody: aktywne słuchanie, symulacja, praca z materiałem źródłowym, metaplan, mapa pojęciowa, drzewo decyzyjne, zwiedzanie sali D na wystawie stałej

Kim są uchodźcy? Skąd pochodzą? Jaka jest różnica między nimi a imigrantami? Uchodźcy oprócz pomocy materialnej potrzebują również zrozumienia i życzliwości społeczeństwa, które udzieliło im schronienia. Zajęcia mają na celu kształtować postawę wrażliwości i akceptacji na problemy potrzebujących, ukazując z innej strony problematykę praw człowieka. Warsztaty z wykorzystaniem m.in. materiałów Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i reportaży non-fiction.

GRANICE WOLNOŚCI SŁOWA W INTERNECIE
metody: miniwykład, pogadanka, praca w grupach, analiza materiałów źródłowych, symulacja, gra edukacyjna, zwiedzanie sali D i F wystawy stałej ECS

Wolność słowa jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Może jednak stać się zarówno wartością twórczą dla demokracji, jak i narzędziem szerzenia mowy nienawiści. W dobie Internetu granica wolności słowa zaciera się coraz bardziej. Młodzi muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Gdzie przebiega granica między wolnością słowa a mową nienawiści? Czy istnieją wartości wyższe, w imię których można ograniczać wolność słowa? Jak uznawać prawa jednych, nie krzywdząc przy tym innych?

STACJA GDAŃSK STOCZNIA
metody: opowiadanie historii, praca z mapą, analiza materiałów ikonograficznych, zwiedzanie terenów dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina, Sali BHP oraz dachu ECS

Zapraszamy na wspólny spacer po terenach dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Zastanowimy się, dlaczego stocznię usytuowano właśnie tutaj, i dowiemy, jak powstawały statki. Odwiedzimy najbardziej charakterystyczne miejsca i poszukamy śladów stoczniowych historii. Poznajmy razem tę fascynującą przestrzeń.

UWAGA! Spacery odbywają się w miesiącach: wrzesień – październik oraz kwiecień – czerwiec