WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

termin | 9 kwietnia 2016, sobota, godz. 17.00–18.30
miejsce | ECS, sala wystaw czasowych (parter)
wstęp | wolny

Mikałaj Statkiewicz to najdłużej więziony przeciwnik polityczny Aleksandra Łukaszenki ostatnich lat. W więzieniu spędził pięć lat. Został osadzony w 2010 roku po wyborach prezydenckich, w których był jednym z kandydatów opozycyjnych. Więzienie opuścił na krótko przed kolejnymi wyborami w 2015 roku, w których nie mógł kandydować z racji pozbawienia wolności w momencie rejestracji. Teraz planuje wrócić do walki o wolność i demokrację na Białorusi. Chce udowodnić, że inna Białoruś jest możliwa. O tym między innymi porozmawia z uczestnikami spotkania.
Moderatorem spotkania będzie Kacper Dziekan z ECS.