Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego

Ponad trzydziestoletnie oddalenie czasowe od Sierpnia 1980, pojawienie się nowych zbiorów danych źródłowych, nowych pomysłów teoretycznych w dziedzinie badań nad ruchami społecznymi, protestami oraz rewolucjami, a także nowego pokolenia badaczy – wszystko to sprzyja, by fenomen Solidarności na nowo poddać interpretacji oraz dyskusji zarówno w Polsce jak i na świecie. Grupa badawcza „Solidarność. Nowe podejścia do analizy ruchu społecznego” działająca w Collegium Civitas w Warszawie oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku realizują projekt mający na celu zintensyfikowanie debaty nad ruchem Solidarność w Polsce.

Do udziału zachęcamy badaczy młodego i średniego pokolenia, zaś poprzez współpracę i podejście interdyscyplinarne, chcemy dotarzeć do międzynarodowej społeczności akademickiej z tekstami i interpretacjami dotyczącymi Solidarności oraz ułatwić włączenie tych badań w międzynarodowe debaty.

Seminaria rozpoczęły się w 2012 roku. Odbywają się co miesiąc od stycznia do czerwca oraz od października do listopada. Podsumowaniem spotkań będzie konferencja naukowa planowana na kwiecień 2015 r.

Strona grupy badawczej i seminarium w Collegium Civitas: solidarnosc.collegium.edu.pl