schemat organizacyjny ECS

    DYREKTOR ECS    

|

Zastępca Dyrektora
ds. Finansowych i Administracji
Wydział Finansowo-Administracyjny

|

Zastępca Dyrektora
ds. Kultury Obywatelskiej
Wydział Kultury Obywatelskiej

|

Zastępca Dyrektora
ds. Naukowych
Wydział Myśli Społecznej

|

Zastępca Dyrektora
ds. Muzealno-Archiwalnych i Biblioteka
Wydział Muzealno-Archiwalny i Biblioteka

|

• Dział Promocji i PR
• Samodzielne Wieloosobowe
Stanowisko ds. Obsługi
Biura Dyrektora i Kancelarii
• Dział Administracji i Obsługi
• Dział Księgowości
• Samodzielne Wieloosobowe
   Stanowisko ds. Zamówień Publicznych
• Samodzielne Wieloosobowe
  Stanowisko ds. Personalnych
• Dział Projektów Obywatelskich
• Dział Projektów Edukacyjnych
• Dział  Badań Historycznych
• Dział Badań Społecznych
• Samodzielne Stanowisko
  ds. Wydawniczych
• Dział - Archiwum i Organizacji Wystaw
• Dział - Biblioteka
• Dział Dokumentacji Filmowej
• Samodzielne Wieloosobowe
  Stanowisko ds. Dziedzictwa Kulturowego