WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

28.04.2016

SPOTKANIA Z NAUKĄ | wykłady

termin | 28 kwietnia 2016, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, biblioteka
wstęp | wolny

Zapraszamy na wykład

Paragraf 175 w świetle zachowanej dokumentacji KL Stutthof | Piotr Chruścielski

kolejne SPOTKANIE Z NAUKĄ | 12 maja 2016