17.03.2016

SPOTKANIA Z NAUKĄ | wykłady

termin | 17 marca 2016, czwartek, godz. 17.30
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, czytelnia archiwum
wstęp | wolny

Zapraszamy na dwa wykłady młodych naukowców.

Konfliktowy rok 1966 w Polsce: Milenium kontra Tysiąclecie | Daniel Gucewicz
Podróżnik to ten, kto wie, co się dzieje na drodze. Konflikty etniczne i walki narodowowyzwoleńcze w Azji Środkowej, Maghrebie i Sahelu | Piotr Bejrowski

Cykl SPOTKANIA Z NAUKĄ został poświęcony najnowszej historii Polski i świata. Chcemy zachęcić młodych naukowców do pogłębiania badań oraz inicjowania dyskusji na temat współczesnych zagadnień politycznych i społecznych. Będzie mowa o współczesnych problemach społecznych, gospodarczych i politycznych, kulturze i prawie. Wystąpienia będą wygłaszać młodzi naukowcy, m.in. historycy, prawnicy, dziennikarze.

kolejne SPOTKANIE Z NAUKĄ | 7 kwietnia 2016