SERCE FABRYKI | nabór do projektu

nabór | 17 marca, sobota, godz. 12–18
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku, sala warsztatowa nr 4 (3 piętro)
dla kogo | tancerzy nurtu tańca współczesnego, bez ograniczeń wieku
wstęp | dla tancerzy, którzy nadesłali zgłoszenia

SERCE FABRYKI to międzynarodowy projekt choreograficzny osnuty na osobistych historiach byłych robotnic i robotników fabryk oraz ośrodków przemysłowych. Dla polskich twórców inspiracją są z jednej strony opowieści pracowników Stoczni Gdańskiej, z drugiej zaś mnogość działań podejmowanych przez artystów na terenach poprzemysłowych.
Perspektywa industrialno-artystycznej stoczni w Gdańsku zostanie zestawiona z przemysłowym kontekstem Koszyc na Słowacji, gdzie w przedwojennej fabryce tytoniu działa Tabacka Kulturfabrik, a miasto jest dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem przemysłu motoryzacyjnego.
Porównanie doświadczeń dwóch miast, ale także dwóch epok przemysłu i znaczących przemian społecznych będą stanowiły bazę do pracy artystycznej.
Projekt jest częścią koordynowanego przez Instytut Adama Mickiewicza międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021. Program POLSKA 100 prezentuje najważniejsze osiągnięcia polskiej kultury ostatnich stu lat, które nadal inspirują twórców i odbiorców na całym świecie. Sfinansowano ze środków MKiDN w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2021.

SPEKTAKL
W ramach naborów w Gdańsku oraz w Koszycach zostanie wyłoniona grupa tancerzy (ok. 10 osób) do udziału w spektaklu w choreografii Rafała Dziemidoka. Skład zespołu zostanie ogłoszony do 8 kwietnia 2018.
Próby do spektaklu zaplanowane są na maksimum 4 tygodnie (lipiec–sierpień 2018) w Gdańsku.

RAFAŁ DZIEMIDOK
Tancerz, choreograf, pedagog. W 1992 roku w Bard College w Stanach Zjednoczonych podjął studia na wydziale Drama/Danc. Następnie współpracował z Teatrem Dada von Bzdülöw, nieistniejącym już Gdańskim Teatrem Tańca Wojciecha Mochnieja i Melissy Monteros oraz Compagnie Yvette Bozsik z Budapesztu. Równolegle ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, porównawcze studia konstytucyjne i Wydział Praw Człowieka na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim (CEU) w Budapeszcie.
Od 1997 roku pracuje jako niezależny twórca. Coach improwizacji. Poza realizacją autorskich projektów, choreografuje i występuje w teatrze, operze i filmie oraz współtworzy niezależne projekty multidyscyplinarny. Laureat nagród i stypendiów – dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestnik sieci Aeorwaves. Od 2005 współtworzy Grupę Artystyczną KONCENTRAT.

FUNDACJA Polka dot
Polka dot – współorganizator projektu – to fundacja powołana w 2018 roku z inicjatywy artystek związanych z gdańską sceną taneczną – Uli Zerek, Katarzyny Pastuszak i Katarzyny Chmielewskiej. Założeniem fundacji jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie różnorodnych programów i projektów, artystycznych i edukacyjnych, dzięki którym taniec i choreografia staną się rozpoznawalną i przyciągającą dziedziną sztuki. A także łączenie różnych kontekstów, w których pojawia się taniec, umożliwianie współpracy i wymiany doświadczeń zarówno środowiskowej, jak i między instytucjami oraz organizacjami.

MASZ PYTANIA?
Pisz: sercefabryki@gmail.com

ORGANIZATORZY PROJEKTU
Instytut Adama Mickiewicza
Europejskie Centrum Solidarności
Tabacka Kulturfabrik
Fundacja Polka dot