WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → detailsTYP: PORTAL TEMATYCZNY
KATEGORIA: TRANSFORMACJA USTROJOWA
DOSTĘP: http://www.rok1989.pl/W 1988 r. w wielu państwach bloku sowieckiego ożywiła się działalność ugrupowań opozycyjnych, powstawały nowe organizacje, dochodziło do demonstracji i strajków. Ruchy niepodległościowe rodziły się także w Związku Sowieckim, zwłaszcza na Litwie, Łotwie, Ukrainie, w Estonii i Gruzji. Po letniej fali strajków w Polsce zapowiedziano rozmowy okrągłego stołu z umiarkowaną częścią opozycji. W czerwcu 1989 rozpoczęły się negocjacje między władzą a opozycją na Węgrzech, zniesienie umocnień na granicy z Austrią zapoczątkowało koniec „żelaznej kurtyny”. 23 VIII 1989 r., w pięćdziesiątą rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, setki tysięcy Estończyków, Litwinów i Łotyszy utworzyło żywy łańcuch, manifestując swoją wolę odzyskania niepodległości. W październiku wybuchła „pokojowa rewolucja” w NRD, 9 listopada runął mur berliński. Wkrótce potem rozpoczęła się „aksamitna rewolucja” w Czechosłowacji, a także reformy w Bułgarii. Pod koniec grudnia obalono dyktaturę Ceauşescu w Rumunii, zwycięstwo rewolucji okupiono jednak ponad tysiącem zabitych. Narody Europy Środkowo-Wschodniej przeszły w przeciągu minionych lat długą drogę – od totalitaryzmu do demokracji, od gospodarki centralnie planowanej do wolnorynkowej, od Układu Warszawskiego do NATO, od RWPG do Unii Europejskiej
.

Portal przygotowany przez IPN w 20. rocznicę wydarzeń 1989 roku w Europie Środkowowschodniej – Polsce, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech – ukazuje jak wydarzenia w Polsce zapoczątkowały proces upadku systemu komunistycznego.

Można tu znaleźć kalendaria i opracowania historyczne dotyczące 1989 w Polsce, na Węgrzech, w NRD, Czechosłowacji, Bułgarii oraz Rumunii. Rzetelnie opracowane teksty uzupełnią relacje świadków oraz materiały multimedialne (m.in. nagrania z demonstracji i manifestacji z Gdańska, posiedzenie inauguracyjne Okrągłego Stołu czy relację Yoshiho Umedy na temat jego zeznań przed sądem w sprawie „Wujka”). Udostępniono również zdigitalizowane dokumenty znajdujące się w archiwach IPNu w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Łodzi i we Wrocławiu.

UWAGA:
Strona została przygotowana w języku polskim i angielskim.