REGULAMIN URODZIN DLA DZIECI W WYDZIALE ZABAW ECS1. Rezerwacja terminu imprezy urodzinowej odbywa się za pomocą formularza rezerwacji dostępnego na stronie internetowej: www.ecs.gda.pl (adres: urodziny@ecs.gda.pl)
2. Oferta przeznaczona jest dla dzieci w wieku 5–10 lat.
3. Imprezy urodzinowe w ECS odbywają się w soboty i niedziele, w godz. 11–13 lub 14–16, w: sali warsztatowej (III piętro, wjazd windą) i w Wydziale Zabaw (parter)
4. Grupa nie może liczyć mniej niż 8 i nie więcej niż 15 osób, z jubilatem włącznie.
5. Jubilatów może być kilku, ale liczba gości wówczas również nie może przekraczać 15 osób, z jubilatami włącznie.
6. Impreza trwa dwie godziny zegarowe, w tym: 50 minut – warsztaty edukacyjne w sali warsztatowej, ok. 15 minut – uczta urodzinowa i 55 minut atrakcji w Wydziale Zabaw (pamiętaj, że w Wydziale Zabaw nie można przebywać boso, zabierz obuwie zmienne lub skarpety z podeszwą antypoślizgową).
7. Opiekunowie wszystkich dzieci biorących udział w uroczystości urodzinowej zobowiązani są zapoznać się z Regulaminem Wydziału Zabaw.
8. Koszt warsztatów edukacyjnych i atrakcji w Wydziale Zabaw to 30 zł od uczestnika.
9.
Poczęstunek urodzinowy opiekunowie jubilata mogą zorganizować na dwa sposoby. Powierzyć jego przygotowanie mieszczącej się w ECS restauracji Amber Side (kontakt: tel. 666 368 334), lub zrobić to samodzielnie. 15 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy opiekunowie przygotowują stoły, a kwadrans po zakończeniu imprezy muszą je uprzątnąć. ECS oddaje do dyspozycji opiekunów obrusy, kubki, sztućce. Uwaga! Na torcie można ustawić wyłącznie tradycyjne świeczki, zabronione jest używanie iluminacji typu fontanna.
10. W trakcie urodzinowej zabawy dzieci animuje animator edukator.
11. Wyłącznie dwie osoby dorosłe są zobowiązane do towarzyszenia dzieciom podczas imprezy urodzinowej. To one są odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
12. Pozostali opiekunowie, aby nie rozpraszali dzieci podczas zajęć, powinni przybyć dopiero po zakończeniu uroczystości. W tym czasie mogą np. zwiedzić wystawę stałą lub odpocząć w kawiarni. Uwaga! Ceny biletów na wystawę stałą publikujemy na stronie ecs.gda.pl/bilety.
13. Całkowity koszt zajęć należy uregulować w kasie ECS, najpóźniej w dniu imprezy.
14. O rezygnacji z imprezy urodzinowej należy niezwłocznie poinformować ECS – telefonicznie: 58 772 40 43 lub e-mailowo: urodziny@ecs.gda.pl, nie później niż siedem dni przed terminem uroczystości. W przypadku nieodwołania imprezy i nie przybycia w terminie w kasie ECS należy uiścić opłatę w wysokości 100 zł, nie później niż 7 dni po zaplanowanej uroczystości.
15. Po zakończeniu imprezy opiekunowie jubilata są zobligowani do odebrania wszystkich dzieci. ECS nie zapewnia opieki po zakończeniu uroczystości.
16. W sytuacjach wyjątkowych (np. duże niezdyscyplinowanie grupy) animator może skrócić bądź przerwać imprezę. Decyzję podejmuje animator na podstawie swojego doświadczenia oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w ECS.
17. Za szkody i zniszczenia wyrządzone podczas imprezy odpowiedzialność ponoszą opiekunowie jubilata, którzy są zobowiązani do uiszczenia opłaty za szkody w wysokości wskazanej przez ECS w nieprzekraczalnym terminie 14 dni.
18. Opiekunom jubilata, organizującym uroczystość urodzinową, przysługuje darmowy voucher na parking podziemny. Odebrać go można w kasie ECS na podstawie dowodu wpłaty i biletu parkingowego pobranego przy wjeździe.
19. Regulamin nie przewiduje możliwości przedłużenia czasu trwania zajęć.
20. ECS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki powstałe na skutek korzystania z obiektu i jego atrakcji.
21. Zakup biletów na urodziny jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.