PROGRAM / DZIEŃ PO DNIUKALENDARIUM
kliknij w wybraną datę, aby zobaczyć program na dany dzień

PROGRAM
kliknij w nazwę aktywności, aby zobaczyć jej szczegółowy opis
(opisy niedostępne będą sukcesywnie uzupełniane)
1/06/2019, SOBOTA
INAUGURACJA ŚWIĘTA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI
DZIEŃ DZIECKA

DLA RODZINY
/ 10.00, 11.30, 13.00, 14.30
BAJKI W BIBLIOTECE
Niezwykłe książeczki o współpracy, porozumieniu i akceptacji siebie oraz innych czytają niezwykłe osoby, m.in. Aleksandra Dulkiewicz, Patrycja Krzymińska i Michał Rusinek → biblioteka ECS
/ 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
GRY I ZABAWY RODZINNE
Atrakcje dla najmłodszych pod okiem animatorów → Wydział Zabaw
/ 14.00
KONCERT NA DZIEŃ DZIECKA
Koncert rodzinny, kierownik artystyczny: Karim Martusewicz, kurator muzyczny: Piotr Metz → Strefa Społeczna przy Sali BHP
KONCERT REALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

/ 17.00
WSPÓLNE ŚPIEWANIE
Razem z pieśniarkami i pieśniarzami tradycyjnymi → Solidarność Codziennie w Strefie Społecznej przy Sali BHP

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–22.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
ZWIEDZANIE Z UCZESTNIKAMI WYDARZEŃ
Oprowadzać będą m.in. Jerzy Kośnik, Krzysztof Dowgiałło i Leszek Dziumowicz
/ 10.30, 13.30, 15.30
SPACER RODZINNY
/ 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

OKRĄGŁY STÓŁ
→ przy fontannie ECS
/ 10.00–16.00
DZIAŁAMY PRZY STOLE
Warsztaty manualne dla każdego
/ 14.00–16.00
SPLOTY
Dzierganie dużego dywanu z bawełnianej nici i rozmowy
/ 16.30
KONCERT RODZINNY
Zagra: Remont Pomp
/ 18.00
ROZMOWA NA TEMAT
Gość: Adam Wajrak

WARSZTATY
/ 9.00
WOLNOŚĆ WYBORU, CZY WIĘCEJ ZNACZY LEPIEJ?
Warsztaty dla rodziców i opiekunów → sale warsztatowe ECS
/ 11.00
UWAŻNOŚĆ
Warsztaty zmysłowo-społeczne → przestrzeń Solidarność Codziennie w Strefie Społecznej
/ 12.30
JAKIEGO PRZYWÓDZTWA POTRZEBUJĄ DZIECI?
Seminarium inspirujące dla rodziców i opiekunów → sale warsztatowe ECS

STREFA SPOŁECZNA
→ przy Sali BHP
/ 10.00–18.00
Przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń, prezentacja działalności organizacji pozarządowych i aktywistów miejskich

FILM
/ 10.00–16.00
ZZA KAMERY
Pokazy unikatowych, archiwalnych materiałów filmowych dotyczących obrad Okrągłego Stołu i wyborów w 1989 roku → mediateka ECS
/ 15.00
OPOWIEŚCI OKRĄGŁEGO STOŁU
Projekcja filmu (reż. Piotr Bikont, Leszek Dziumowicz, 1989) i spotkanie z Leszkiem Dziumowiczem → audytorium ECS
/ 21.00
NÓŻ W WODZIE
Projekcja filmu (reż. Roman Polański, 1961) → kino plenerowe w Strefie Społecznej
/ 22.50
CZŁOWIEK Z MARMURU
Projekcja filmu (reż. Andrzej Wajda, 1976) → kino plenerowe w Strefie Społecznej

ARCHIWUM ECS
/ 10.00–16.00
ARCHIWUM OD KUCHNI
O eksponatach na co dzień niedostępnych dla zwiedzających opowiadają archiwiści ECS
ZBIÓRKA PAMIĄTEK
Wdzięczni będziemy za każdy dar, który dokumentuje polską drogę do wolności

BIBLIOTEKA ECS
/ 10.00–22.00
STREFA AKTYWNEGO RELAKSU
Hamaki, książki, gazety, kolorowanki dla najmłodszych, gry planszowe i muzyka z lat 80., a także konkurs SOLIDARNOŚĆ NA OKRĄGŁO

KONCERT PLENEROWY
→ plac Zebrań Ludowych
/ 20.00
Kierownictwo artystyczne: Wojciech Waglewski, kurator muzyczny: Piotr Metz
KONCERT REALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MIASTA SOSNOWIEC I POWIATU POZNAŃSKIEGO
2/06/2019, NIEDZIELA

LITURGIA
→ Bazylika Mariacka
/ 12.00
Msza dziękczynna za 30 lat wolności

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–22.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
ZWIEDZANIE Z UCZESTNIKAMI WYDARZEŃ
Oprowadzać będą: Jacek Fedorowicz, prof. Wojciech Polak, Anna Beata Bohdziewicz i Marcin Święcicki
/ 10.30, 13.30, 15.30
SPACER RODZINNY
/ 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

OKRĄGŁY STÓŁ
→ przy fontannie ECS
/ 10.00–16.00
DZIAŁAMY PRZY STOLE
Warsztaty manualne dla każdego
/ 14.00–16.00
SPLOTY
Dzierganie dużego dywanu z bawełnianej nici i rozmowy
/ 16.30
KONCERT RODZINNY
Zagra: Tomasz Chyła Quintet
/ 18.00
ROZMOWA NA TEMAT
Gość: prof. Andrzej Blikle

WARSZTATY I WYKŁAD
/ 9.00
DEMOKRACJA, DIALOG I WOLNOŚĆ W RODZINIE
Warsztaty dla rodziców i opiekunów → sale warsztatowe ECS
/ 11.00
JAK ZACZĄĆ AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ
Warsztaty → Solidarność Codziennie w Strefie Społecznej
/ 13.00
JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM RODZICEM SZCZĘŚLIWYCH DZIECI
Wykład dla rodziców i opiekunów
/ 15.30
DOMOWY OKRĄGŁY STÓŁ, CZYLI JAK DOGADAĆ SIĘ W RODZINIE
Warsztaty dla rodziców i opiekunów
/ 17.00
IMPROWIZUJEMY!
Razem z grupą teatru improwizowanego stworzymy spektakl, którego nie da się powtórzyć!

STREFA SPOŁECZNA
→ przy Sali BHP
/ 10.00–18.00
Przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń, prezentacja działalności organizacji pozarządowych i aktywistów miejskich

WYDZIAŁ ZABAW
/ 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
GRY I ZABAWY RODZINNE
Atrakcje dla najmłodszych pod okiem animatorów

KSIĄŻKA
/ 15.00
PIELGRZYMKI PAPIESKIE W CZASACH PRL
Premiera najnowszej publikacji ECS „Pielgrzymki papieskie w PRL”, goście: prof. Wojciech Polak i o. Maciej Zięba OP → biblioteka ECS

FILM
/ 10.00–16.00
ZZA KAMERY
Pokazy unikatowych, archiwalnych materiałów filmowych dotyczących obrad Okrągłego Stołu, wyborów w 1989 roku i pielgrzymek Jana Pawła II do Polski → mediateka ECS
/ 12.00
W SAMO POŁUDNIE
Projekcja filmu (reż. Fred Zinnemann, 1952) → audytorium ECS
/ 17.00
MY, NARÓD
Prapremiera filmu dokumentalnego (reż. Ewa Ewart, 2019) i spotkanie z reżyserką → audytorium ECS
/ 21.00
IDA
Projekcja filmu (reż. Paweł Pawlikowski, 2013) → kino plenerowe w Strefie Społecznej
/ 22.30
CZŁOWIEK Z ŻELAZA
Projekcja filmu (reż. Andrzej Wajda, 1981) → kino plenerowe w Strefie Społecznej

ARCHIWUM ECS
/ 10.00–16.00
ARCHIWUM OD KUCHNI
O eksponatach na co dzień niedostępnych dla zwiedzających opowiadają archiwiści ECS
ZBIÓRKA PAMIĄTEK
Wdzięczni będziemy za każdy dar, który dokumentuje polską drogę do wolności

BIBLIOTEKA ECS
/ 10.00–22.00
STREFA AKTYWNEGO RELAKSU
Hamaki, książki, gazety, kolorowanki dla najmłodszych, gry planszowe i muzyka z lat 80., a także konkurs SOLIDARNOŚĆ NA OKRĄGŁO

TRANSMISJA TELEWIZYJNA
/ 19.30
1989–2019. 30 LAT WOLNOŚCI
Debata TVN24, wśród rozmówców: Timothy Garton Ash, Martin Pollack, Ewa Łętowska, Michał Rusinek, Basil Kerski → ogród zimowy ECS
3/06/2019, PONIEDZIAŁEK

NABOŻEŃSTWO EKUMENICZNE
→ Bazylika Mariacka
/ 16.30
Modlitwa międzywyznaniowa

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–22.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
ZWIEDZANIE Z UCZESTNIKAMI WYDARZEŃ
Oprowadzać będą: Grażyna Staniszewska, Zbigniew Hołdys, Małgorzata Niezabitowska, Ludwika i Henryk Wujcowie
/ 10.30, 13.30, 15.30
SPACER RODZINNY
/ 11.00, 17.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

STREFA SPOŁECZNA
→ przy Sali BHP
/ 10.00–18.00
Przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń, prezentacja działalności organizacji pozarządowych i aktywistów miejskich

BIBLIOTEKA ECS
/ 10.00–22.00
STREFA AKTYWNEGO RELAKSU
Hamaki, książki, gazety, kolorowanki dla najmłodszych, gry planszowe i muzyka z lat 80., a także konkurs SOLIDARNOŚĆ NA OKRĄGŁO

MIĘDZYNARODOWE FORUM OBYWATELSKIE
→ audytorium ECS
MIĘDZYNARODOWE FORUM OBYWATELSKIE. 1989–2019. NARODZINY NOWEJ EUROPY to dwudniowe wydarzenie otwarte dla publiczności, w którym udział zapowiedzieli politycy, analitycy, ludzie nauki i sztuki. Mówcy łączą różne regionalne perspektywy i kompetencje
/ 11.00
OTWARCIE FORUM
Wystąpienia założycieli ECS: Aleksandra Dulkiewicz, Mieczysław Struk, Piotr Duda, Piotr Gliński, Basil Kerski, Bogdan Lis
Wystąpienia ambasadorów: Georgette Mosbacher, Pierre Lévy, Rolf Nikel, Jonathan Knott, Andrij Deszczycia
/ 12.00
DEBATA: SIŁA BEZSILNYCH. WALKA O PRAWA CZŁOWIEKA
Mówcy: Adam Michnik, Ludwika Wujec, Olga Szorina, Władimir Kara-Murza, Aleś Białacki, prowadzenie: Agnieszka Lichnerowicz
/ 14.30
DEBATA: 1989. EUROPEJSKA REWOLUCJA I CO Z NIEJ WYNIKŁO?
Mówcy: Bogdan Borusewicz, Iwajło Diczew, Chris Niedenthal, Markus Meckel, Jiří Pehe, Radosław Sikorski, Róża Thun, prowadzenie: Aleksander Kaczorowski
/ 16.30
DEBATA: DEMOKRACJA OBYWATELI – JAK O NIĄ DBAĆ?
Mówcy: Agnieszka Holland, Jan Kubik, Edwin Bendyk, Kaja Puto, Krzysztof Czyżewski, Karolina Wigura, Ewa Kulik, prowadzenie: Jacek Kołtan
/ 18.30
DEBATA: SAMORZĄDOWA EUROPA – PAMIĘCI PAWŁA ADAMOWICZA
Mówcy: Aleksandra Dulkiewicz, Rafał Trzaskowski, Rafał Dutkiewicz,
Andrij Sadowyj, Elżbieta Bieńkowska, prowadzenie: Tomasz Lis

SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA
/ 14.00
SAMORZĄD, ORGANIZACJE SPOŁECZNE I AKTYWNI OBYWATELE W NOWOCZESNEJ DEMOKRACJI
Sesja na rzecz sojuszu samorządu, organizacji społecznych i aktywnych obywateli → ogród zimowy ECS

DEBATA MŁODZIEŻOWA
/ 11.00
DWIE STRONY OKRĄGŁEGO STOŁU
O przebiegu negocjacji przy Okrągłym Stole, wzajemnym zaufaniu i nieufności, ocenie wydarzeń z perspektywy czasu – ze świadkami będzie rozmawiać młodzież szkół ponadpodstawowych → biblioteka ECS

WARSZTATY
/ 11.00
DIALOG CODZIENNIE
Warsztaty, których uczestnicy dowiedzą się m.in., jak komunikować się bez oceniania i agresji → Solidarność Codziennie w Strefie Społecznej

WERNISAŻ WYSTAWY CZASOWEJ
→ sala wystaw czasowych
/ 18.00
CHRIS NIEDENTHAL. POLSKA – CHINY – EUROPA 1989
Wernisaż wystawy, która odbywa się w trzech przestrzeniach ECS. Chris Niedenthal, prezentując swoje znakomite zdjęcia, zabiera nas w podróż w przeszłość sięgającą 30 lat wstecz, gdy w dziejach naszej części świata rozpoczęła się nowa epoka
WYSTAWA REALIZOWANA DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MIASTA POZNANIA


LECH, LESZEK. WYGRAĆ WOLNOŚĆ
→ Strefa Społeczna przy Sali BHP
/ 18.30
PREMIERA KSIĄŻKI
Książka „Lech, Leszek. Wygrać wolność” jest zapisem rozmowy Katarzyny Kolendy-Zaleskiej z Lechem Wałęsą i Leszkiem Balcerowiczem

KONCERT W OGRODZIE ZIMOWYM
/ 20.00–22.00
SYMFONIA SZACUNKU
„Symfonia szacunku” to cytat z śp. Pawła Adamowicza, który marzył o tym, aby w podzielonej politycznie Polsce, ze skonfliktowanym społeczeństwem wybrzmiała kiedyś wielka symfonia szacunku Polaków do Polaków, wystąpią m.in.: Zbigniew Hołdys, Tomek Lipiński, Natalia Przybysz, Gaba Kulka, Maria Peszek oraz instrumentaliści młodego pokolenia pod kierownictwem Olo Walickiego
KONCERT REALIZOWANY DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO I SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
4/06/2019, WTOREK

ŚWIĄTECZNE ŚNIADANIE
→ teren wokół ECS
/ 9.00–11.00
ZAPRASZAMY NA ŚNIADANIE
Śniadanie to doskonały sposób na bycie razem – spotkanie i rozmowę, nikt nie będzie obcy, a żaden temat nas nie poróżni. Serwujemy kawę, herbatę, drożdżówki, chleb i dżem, a wszystkich zapraszamy, aby przynieśli ze sobą pełne smakołyków kosze piknikowe i koce → teren wokół ECS

W SAMO POŁUDNIE
→ scena przy ECS
/ 12.00
W programie m.in: wspólne odśpiewanie hymnu narodowego, proklamacja DEKLARACJI WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI, wspólne zdjęcie i tort z okazji 30 urodzin polskiej demokracji

MIĘDZYNARODOWE FORUM OBYWATELSKIE
1989–2019. NARODZINY NOWEJ EUROPY
/ 10.00
30 LAT POLSKIEJ DEMOKRACJI
Wystąpienia prezydentów: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski → audytorium ECS
/ 10.45
Głos zabiorą: Bogdan Lis, Władysław Frasyniuk, Grażyna Staniszewska, Zbigniew Janas, Henryk Wujec, Ludwika Wujec, prowadzenie: Basil Kerski → audytorium ECS
/ 14.30
4 CZERWCA 1989. POCZĄTEK NOWEJ EPOKI
Głos zabiorą: Jan Krzysztof Bielecki, Waldemar Pawlak, Jerzy Buzek, Aleksander Hall, Małgorzata Niezabitowska, Ireneusz Krzemiński, prowadzenie: Antoni Dudek → sala wystaw czasowych
/ 14.30
DEBATA: EUROPEJCZYCY. CZY NADAL „CZUJEMY WSPÓLNOTĘ NASZYCH LOSÓW”?
Głos zabiorą: Paweł Kowal, Padraic Kenney, Marci Shore, Georges Mink, Elżbieta Matynia, Oksana Zabużko, Timothy Garton Ash, prowadzenie: Kacper Dziekan → audytorium ECS
/ 16.15
DEBATA: WYKLUCZENI, ZAPOMNIANI, NIEWIDZIALNI
Głos zabiorą: David Ost, Michał Buchowski, Sylwia Chutnik, Ryszard Bugaj, Adam Bodnar, Przemysław Wielgosz, prowadzenie: Grzegorz Piotrowski → audytorium ECS
/ 18.00
DEBATA: KULTURA – SIŁĄ DEMOKRACJI
Głos zabiorą: Anda Rottenberg, Małgorzata Omilanowska, Alicja Knast, Piotr Cywiński, Cezary Obracht-Prondzyński, Beata Chmiel, prowadzenie: Olga Wysocka → audytorium ECS

SAMORZĄDNA RZECZPOSPOLITA
→ Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina
/ 14.00–16.00
Sesja, podczas której samorządowcy dokonają bilansu i wskażą kierunki aktywności na najbliższe lata

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–0.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

WIEC
→ scena na Długim Targu
/ 17.30
Wystąpienia gości specjalnych Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku oraz odegranie hymnu Europy

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ 1989 ROKU
→ sala wystaw czasowych
/ 10.00–19.00
Przestrzeń dla uczestników negocjacji przy Okrągłym Stole, członków Komitetów Obywatelskich i Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego

STREFA SPOŁECZNA
→ przy Sali BHP
/ 10.00–18.00
Przestrzeń spotkań i wymiany doświadczeń, prezentacja działalności organizacji pozarządowych i aktywistów miejskich

OKRĄGŁY STÓŁ
→ przy fontannie ECS
/ 14.00–18.00
DZIAŁAMY PRZY STOLE
Warsztaty manualne dla każdego
/ 14.00–18.00
SPLOTY
Dzierganie dużego dywanu z bawełnianej nici i rozmowy

WARSZTATY
/ 11.00
DIALOG CODZIENNIE
Warsztaty, których uczestnicy dowiedzą się m.in., jak komunikować się bez oceniania i agresji → Solidarność Codziennie w Strefie Społecznej

WYDZIAŁ ZABAW
/ 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
GRY I ZABAWY RODZINNE
Atrakcje dla najmłodszych pod okiem animatorów

FILM
/ 10.00–18.00
ZZA KAMERY
Pokazy unikatowych, archiwalnych materiałów filmowych dotyczących obrad Okrągłego Stołu i wyborów w 1989 roku → mediateka ECS

ARCHIWUM ECS
/ 10.00–16.00
ARCHIWUM OD KUCHNI
O eksponatach na co dzień niedostępnych dla zwiedzających opowiadają archiwiści ECS
ZBIÓRKA PAMIĄTEK
Wdzięczni będziemy za każdy dar, który dokumentuje polską drogę do wolności

BIBLIOTEKA ECS
/ 10.00–0.00
STREFA AKTYWNEGO RELAKSU
Hamaki, książki, gazety, kolorowanki dla najmłodszych, gry planszowe i muzyka z lat 80., a także konkurs SOLIDARNOŚĆ NA OKRĄGŁO

KONCERT GŁÓWNY: 30 LAT WOLNOŚCI
→ plac Zebrań Ludowych + transmisja tv
/ 20.00
Widowisko muzyczno-multimedialne, podczas którego zostaną wykorzystane również materiały archiwalne ilustrujące polską drogę do wolności
5/06/2019, ŚRODA

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–20.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 11.00, 17.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

OKRĄGŁY STÓŁ
→ przy fontannie ECS
/ 18.00
ROZMOWA NA TEMAT
Gość: prof. Jerzy Bralczyk
6/06/2019, CZWARTEK

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–20.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 11.00, 17.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

OKRĄGŁY STÓŁ
→ przy fontannie ECS
/ 18.00
ROZMOWA NA TEMAT
Gość: prof. Magdalena Fikus
7/06/2019, PIĄTEK

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–20.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 11.00, 17.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

OKRĄGŁY STÓŁ
→ przy fontannie ECS
/ 18.00
ROZMOWA NA TEMAT
Gość: Ryszard Praszkier

DEBATA MŁODZIEŻOWA
→ audytorium ECS
/ 11.00–13.00
KLASÓWKI I ULOTKI
Co motywowało do działania niepokorną młodzież lat 80. XX wieku, czego się obawiali, czy było warto? – młodzi będą mieli okazję zapytać uczestników tamtych wydarzeń, wśród gości m.in. Bożena Rybicka-Grzywaczewska i Jarosław Kurski
8/06/2019, SOBOTA

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–22.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
ZWIEDZANIE Z UCZESTNIKAMI WYDARZEŃ
Oprowadzać będą Piotr Adamowicz, Marian Czerwiński, Jarosław Kurski i Edmund Krasowski
/ 10.30, 13.30, 15.30
SPACER RODZINNY
/ 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

OKRĄGŁY STÓŁ
→ przy fontannie ECS
/ 10.00–16.00
DZIAŁAMY PRZY STOLE
Warsztaty manualne dla każdego
/ 14.00–16.00
SPLOTY
Dzierganie dużego dywanu z bawełnianej nici i rozmowy
/ 16.30
KONCERT RODZINNY
Zagra: Patryk Zakrocki
/ 18.00
ROZMOWA NA TEMAT
Gość: Danuta Hübner

WARSZTATY
→ przestrzeń SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE w ECS
/ 11.00
UWAŻNOŚĆ
Warsztaty zmysłowo-społeczne

WYSTAWA CZASOWA
→ sala wystaw czasowych
/ 16.00
CHRIS NIEDENTHAL. POLSKA – CHINY – EUROPA 1989
Oprowadzanie kuratorskie
WYSTAWA REALIZOWANA DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU MIASTA POZNANIA


WYDZIAŁ ZABAW
/ 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
GRY I ZABAWY RODZINNE
Atrakcje dla najmłodszych pod okiem animatorów

BIBLIOTEKA ECS
/ 10.00–20.00
STREFA AKTYWNEGO RELAKSU
Hamaki, książki, gazety, kolorowanki dla najmłodszych, gry planszowe i muzyka z lat 80., a także konkurs SOLIDARNOŚĆ NA OKRĄGŁO

FILM
→ audytorium
/ 18.00
STOCZNIA MOVIE
Prezentacja filmów dokumentalnych o stoczni z muzyką na żywo, gra: Irek Wojtczak z zespołem
9/06/2019, NIEDZIELA

WYSTAWA STAŁA ECS
/ 10.00–22.00
OTWARTA EKSPOZYCJA
/ 10.30, 13.30, 15.30
SPACER RODZINNY
/ 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM

OKRĄGŁY STÓŁ
→ przy fontannie ECS
/ 10.00–16.00
DZIAŁAMY PRZY STOLE
Warsztaty manualne dla każdego
/ 14.00–16.00
SPLOTY
Dzierganie dużego dywanu z bawełnianej nici i rozmowy
/ 16.30
KONCERT RODZINNY
Zagra: Budyń
/ 18.00
ROZMOWA NA TEMAT
Gość: Jakub Wygnański

WARSZTATY
→ przestrzeń SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE w ECS
/ 11.00
JAK ZACZĄĆ AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKĄ
Warsztaty

WYDZIAŁ ZABAW
/ 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
GRY I ZABAWY RODZINNE
Atrakcje dla najmłodszych pod okiem animatorów

BIBLIOTEKA ECS
/ 10.00–20.00
STREFA AKTYWNEGO RELAKSU
Hamaki, książki, gazety, kolorowanki dla najmłodszych, gry planszowe i muzyka z lat 80., a także konkurs SOLIDARNOŚĆ NA OKRĄGŁO
10–11/06/2019, PONIEDZIAŁEK – WTOREK

FORUM PRAKTYKÓW PARTYCYPACJI
Wydarzenie adresowane do osób aktywnie zaangażowanych w tematykę partycypacji obywatelskiej, skierowane do chcących nawiązać nowe kontakty i przedyskutować zagadnienia problematyczne → Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności, Sopot: Opera Leśna, Gdynia: Laboratorium Innowacji Społecznych