PROGRAM

 

WOKÓŁ KULTURY | wystawy
termin
| 25 września – 1 października 2017
miejsce
| ogród zimowy, biblioteka
wstęp
| wolny
Zapraszamy na dwie wystawy. Na pierwszą składają się wydawnictwa z serii literackiej Kultury ze zbiorów naszej biblioteki. Druga ekspozycja nosi tytuł DOM I LUDZIE. FOTOGRAFIE Z ARCHIWUM INSTYTUTU LITERACKIEGO W PARYŻU, została przygotowana przez Instytut Literacki.

STRATEG Z MAISON LAIFFITE – AKTUALNOŚĆ MYŚLI JERZEGO GIEDROYCIA | debata
termin
| 26 września, wtorek, godz. 18.00
miejsce | ECS, biblioteka
wstęp | wolny
O aktualności myśli i wizji geopolitycznej Jerzego Giedroycia we współczesnym kontekście międzynarodowym rozmawiać będą znawcy dorobku Instytutu Literackiego oraz osoby, które współpracowały z redaktorem. Dyskusji towarzyszyć będzie prezentacja albumu „Kultura – narodziny pisma” wydanego z okazji 70. rocznicy ukazania się pierwszego numeru „Kultury” oraz sprzedaż innych publikacji wydanych przez Instytut Książki w ramach serii „Wokół Paryskiej Kultury”. Gościć będziemy:
Mirosław Chojecki | wydawca, działacz opozycji w PRL, producent filmowy
Magdalena Grochowska | reporterka i autorka biografii Jerzego Giedroycia
Sławomir M. Nowinowski | historyk i znawca dziejów dyplomacji
Wojciech Sikora | publicysta, redaktor, kierownik Instytutu Literackiego
prowadzący | Stanisław Mancewicz, felietonista Tygodnika Powszechnego, redaktor portalu Kultura Paryska.
Podczas spotkania można będzie kupić wybrane tytuły z serii.

WYSTAWA PAPIER | oprowadzanie kuratorskie
termin
| 27 września, środa, godz. 17.00
miejsce | ECS, Galeria Trap
oprowadza | Agnieszka Kornacka, kuratorska wystawy
wstęp
| wolny + zapisy → e-mail: biblioteka@ecs.gda.pl
Wydawnictwa podziemne to ogromny dorobek, fenomen polskiej opozycji. Niezależne publikacje stały się nie tylko sposobem na walkę z reżimem komunistycznym, ale i uczyły odważnego myślenia, kształtowały świadomość, postawy i budowały więzi. Na wystawie PAPIER prezentowane są fotografie oraz papierowe archiwalia, takie jak notatki, tworzone w pośpiechu w Sierpniu ’80, czy prywatna korespondencja z okresu stanu wojennego. Wszystkie pochodzą ze zbiorów ECS.

KULTURA KONTRA CENZURA | zajęcia dla młodzieży
termin
| 25–29 września, godziny wg indywidualnych ustaleń
miejsce | ECS, biblioteka
uczestnicy | grupy zorganizowane, uczniowie szkół średnich
wstęp | wolny + zapisy → e-mail: biblioteka@ecs.gda.pl
Zagadnienie cenzury i wolności słowa to okazja do bliższego poznania fenomenu drugiego obiegu wydawniczego. Przygotowaliśmy specjalną ofertę zajęć dla młodzieży na temat kulturalnej i politycznej działalności Jerzego Giedroycia na emigracji.
Oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu lekcji. Dodatkowo dla chętnych, proponujemy połączenie udziału w zajęciach z projekcją filmu KIM BYŁ JERZY GIEDROYC.

KIM BYŁ JERZY GIEDROYC | film
termin
| 26 września, wtorek,godz. 14.00 | projekcja + spotkanie z Mirosławem Chojeckim
termin | 28 września, czwartek, godz. 17.00 | projekcja
miejsce | ECS, mediateka
wstęp | wolny + zapisy → mediateka@ecs.gda.pl
„Kim był Jerzy Giedroyc” (2017) w reż. Marka Drążewskiego, najnowsza produkcja Mirosława Chojeckiego, to film dokumentalny w dwóch odcinkach. Pierwszy dotyczy losów Jerzego Giedroycia – od jego narodzin do powstania „Kultury”, drugi poświęcony jest Instytutowi Literackiemu. Każdy odcinek trwa 50 min. Podczas spotkania będą prezentowane dwa odcinki.
Film Muzeum Historii Polski został dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DOROBEK KULTURY | quiz wiedzy
termin
| 25–29 września 2017
miejsce | ECS, biblioteka
dostarczanie odpowiedzi | do 29 września, piątek, godz. 15.00 | osobiście lub mailowo → biblioteka@ecs.gda.pl
rozstrzygnięcie konkursu | 4 października 2017 | laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie
Do udziału w quizie zachęcamy wszystkich miłośników książek i zagadek. Formularz konkursowy można pobrać w bibliotece ECS lub ze strony internetowej. Odpowiedzi prosimy nadsyłać mailowo lub wypełnić ankietę w bibliotece. Czekają nagrody książkowe!

KULTURA PARYSKA ONLINE | zestawienie tematyczne
termin
| 25–30 września 2017
Na stronie internetowej biblioteki ECS udostępniamy czytelnikom nowe zestawienie, przygotowane w oparciu o zbiory biblioteki oraz zasoby online znajdujące się w wolnym dostępie. Z zestawienia można korzystać tylko podczas TYGODNIA ZAKAZANYCH KSIĄŻEK.

 

PROGRAM W WERSJI DO POBRANIA