02.12.2014

Posiedzenie Rady Kultury Gdańskiej

Rady Kultury Gdańskiej jest organem o charakterze doradczo-opiniodawczym, a do członkostwa w niej nominację przyjęli szczególnie aktywni artyści, animatorzy kultury, przedstawiciele szeroko rozumianych środowisk twórczych i mediów, działających na terenie Miasta Gdańska, służący rozwojowi kultury w Gdańsku i wspierający inicjatywy realizowane na terenie Metropolii.