Political Geography


TYP: CZASOPISMO NAUKOWE
KATEGORIA: GEOPOLITYKA
DOSTĘP: https://www.sciencedirect.com/journal/political-geography
 
Sztandarowe czasopismo z zakresu geopolityki, promujące studia nad różnorodnymi geograficzno-przestrzennymi aspektami polityki światowej. Publikuje prace czołowych specjalistów oraz promuje rozwój interdyscyplinarnych badań i debat na płaszczyźnie stosunków międzynarodowych, politologii i innych powiązanych dziedzin.

Tematyka czasopisma oscyluje wokół następujących zagadnień:
• teoretyczne i praktyczne aspekty geopolityki
• geografia suwerenności i zagadnienia państwowości
• studia nad pokojem i konfliktami
• feministyczne, queerowe i postkolonialne aspekty polityki
• współzależności pomiędzy ekonomią a geopolityką
• terytorialność, mobilność i tożsamość w granicach państw i poza nimi
• ekologia polityczna, polityka środowiskowa i posthumanizm


→ Więcej informacji