PAKIETY EDUKACYJNE

PAKIETY ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH
Na dłuższy pobyt w Europejskim Centrum Solidarności oferujemy Państwu pakiet edukacyjny składający się z warsztatów historycznych na wystawie oraz warsztatu obywatelskiego. Celem pakietu edukacyjnego jest przekazanie młodym ludziom nie tylko wiedzy historycznej, ale przede wszystkim poszukiwanie wartości, które mogą być we współczesnym świecie również ważne dla młodych. Tym samym chcemy kształcić w nowych pokoleniach umiejętność postrzegania historii jako nierozłącznego elementu naszego życia społecznego.

■ termin: poniedziałek – piątek, godz. 9.00, 11.00, 13.00
■ czas trwania: ok. 3 godzin zegarowych
■ koszt warsztatów: 14 zł/os., 1 nauczyciel na 10 uczniów bezpłatnie
■ miejsce: wystawa stała / sala warsztatowa
dla kogo: dla grup ponadpodstawowych
■ rezerwacja online: ecs.gda.pl/Formularz
regulamin
kontakt: edukacja@ecs.gda.pl; tel. 58 772 40 35/43


PAKIET EDUKACYJNY „WOLNOŚĆ”

NARODZINY SOLIDARNOŚCI
metody: analiza materiałów źródłowych, praca w grupach, przekazywanie zdobytych informacji, aktywne słuchanie, zwiedzanie sali A na wystawie stałej

Uczestnicy zajęć na podstawie materiałów archiwalnych przeanalizują kulisy i najważniejsze momenty strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu 1980 roku. Odkryją, jak wielka siła tkwi w jedności i jak wiele można zdziałać solidarnie. Młodzież pozna losy ludzi, którzy aż do częściowo wolnych wyborów w czerwcu 1989 roku nie opuścili szeregów Solidarności, nawet wówczas, gdy nie zgadzali się z działalnością jej liderów.

GRANICE WOLNOŚCI SŁOWA W INTERNECIE
metody: miniwykład, pogadanka, praca w grupach, analiza materiałów źródłowych, symulacja, gra edukacyjna, zwiedzanie sali D i F na wystawie stałej

Wolność słowa jest jednym z podstawowych praw obywatelskich. Może jednak stać się zarówno wartością twórczą dla demokracji, jak i narzędziem szerzenia mowy nienawiści. W dobie Internetu granica wolności słowa zaciera się coraz bardziej. Młodzi muszą odpowiedzieć sobie na wiele pytań. Gdzie przebiega granica między wolnością słowa a mową nienawiści? Czy istnieją wartości wyższe, w imię których można ograniczać wolność słowa? Jak uznawać prawa jednych, nie krzywdząc przy tym innych?

PAKIET EDUKACYJNY „ROZMOWY O HISTORII”

LATA 80. – CODZIENNOŚĆ PRL
metody: analiza materiałów źródłowych i ikonograficznych, symulacja, praca w grupach, zwiedzanie sal B i C na wystawie stałej

Dekadę „małej stabilizacji” kończy lista 21 postulatów spisanych przez robotników strajkujących w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w sierpniu w 1980 roku. Głęboki kryzys gospodarczy i kryzys praw człowieka zmieniają rzeczywistość prawie z dnia na dzień. Zajęcia przybliżą realia życia Polaków w dekadzie lat 80. O czym marzyli, jak spędzali wolny czas i co doprowadziło ich do buntu przeciwko władzy?

JA W TWOIM WIEKU...
metody | pogadanka, elementy historii mówionej i metod przeprowadzania wywiadów z żyjącymi świadkami historii, dyskusja, analogie, burza mózgów, praca w grupach

Pewnie wielu młodych usłyszało już nieraz od rodziców czy dziadków zdanie brzmiące jak wyrzut: „Ja w Twoim wieku…”. Wspólnie będziemy się zastanawiać nad tym, jak wyglądało życie naszych przodków, gdy byli nastolatkami. To ciekawe – jak się ubierali, jakiej muzyki słuchali, jak spędzali wolny czas?