WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Zapraszamy do ECS na wydarzenia z cyklu PRZEŁOMY ’68, opowiemy na wiele sposobów o czasach, gdy na świecie wrzało. Kalendarz rozpisaliśmy aż do maja 2018.
 
Rok 1968 często nazywany jest „rokiem barykad”. Był jednym z najbardziej burzliwych w powojennej historii Zachodu. Nadeszła rewolucja, która zmieniła obyczajowość, muzykę, film, modę, sztuki plastyczne, wizualne, naukę. Protesty przetoczyły się przez niemal cały świat – od Japonii przez Stany Zjednoczone, Meksyk po Europę, po obu stronach żelaznej kurtyny. Setki tysięcy francuskich studentów zbuntowały się przeciwko konsumpcjonizmowi i tradycyjnemu stylowi życia. Wrzało także na uniwersytetach w RFN, we Włoszech, w Hiszpanii i Anglii. Skandowano „US Go Home”, krytykując prowadzoną przez Stany Zjednoczone wojnę w Wietnamie. Za żelazną kurtyną walczono o wolność, demokrację i prawa człowieka. W Czechosłowacji próbowano zreformować komunistyczne rządy, wprowadzając „socjalizm z ludzką twarzą”. Polscy studenci sprzeciwiali się wszechobecnej propagandzie i siermiężnej polityce Gomułki. Praską Wiosnę rozjechały czołgi, a polskie nadzieje brutalnie rozbito, rozpętując kampanię antysemicką i skazując na emigrację kilkanaście tysięcy Polaków pochodzenia żydowskiego. Protesty rozlały się po całym świecie. Zaowocowały powstaniem nowych idei i wzorców zachowań – pacyfizm hippisów, buntownicza muzyka, rewolucja seksualna, luzacka moda, skłonność do łamania tabu i podważania tradycyjnych wartości.
 
Pięćdziesiąta rocznica tych wydarzeń jest dla nas okazją nie tylko do ich wspominania i badania, ale i do podjęcia namysłu nad zależnościami w rozwoju ruchów społecznych i współczesnych nurtów politycznych.
 


→ PROGRAM


Wystawa w rocznicę Marca ’68, Uniwersytet Warszawski, 8 marca 1981
Fot. Jacek Awakumowski / Zbiory ECS