OTWARCIE ECS

W żadnym innym muzeum w Gdańsku roli eksponatu nie gra samochód ciężarowy STAR i stoczniowa suwnica.
Wewnątrz żadnego innego budynku w Gdańsku nie rosną drzewa. A żadna inna biblioteka nie ma antresoli
i pomostów. 

Nowa siedziba Europejskiego Centrum Solidarności przy pl. Solidarności 1 otwarta
Honorowy patronat nad otwarciem nowej siedziby ECS sprawuje Bronisław Komorowski