ogłoszenie o udzielanym zamówieniu

Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności.

Usługa w zakresie współpracy działalności wysatwienniczej, incjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności 

Usługa artystyczna obejmująca realizację programu muzycznego festiwalu Solidarity of Arts 2018 w przestrzeni budynku Europejskiego Centrum Solidarności położonego w Gdańsku przy placu Solidarności 1 oraz Klubu B90 w dn. 24-25.08.2018r. 


Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności


Wykonanie digitalizacji materiałów filmowych 

Wykonanie usługi kulturalnej w zakresie kompleksowej organizacji części muzycznej festiwalu Solidarity of Arts, który odbędzie się w dn. 25-27.08.2017 roku

Wykonanie usługi artystycznej w zakresie: koncepcji, scenariusza, realizacji wystawy plenerowej „Pokój” oraz wystawy w przestrzeniach Europejskiego Centrum Solidarności a także animacji audiowizualnych festiwalu Solidarity of Arts, który odbędzie się w dn. 13-30.08.2017 roku

Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności

Wykonanie digitalizacji materiałów filmowych

Wykonanie usługi artystycznej w zakresie kompleksowej organizacji specjalnej edycji koncertu festiwalu Solidarity of Arts pod nazwą "KILAR+"

ogłoszenie o udzielonym zamówieniu

Usługa w zakresie współpracy dotyczącej działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności 

Wykonanie usługi artystycznej obejmującej realizację programu muzycznego festiwalu Solidarity of Arts 2018 w przestrzeni budynku Europejskiego Centrum Solidarności położonego w Gdańsku przy placu Solidarności 1 oraz Klubu B90 w dniach 24-25.08.2018

Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności


Wykonanie digitalizacji matariałów filmowych

Wykonanie usługi kulturalnej w zakresie kompleksowej organizacji części muzycznej festiwalu Solidarity of Arts, który odbędzie się w dn. 25-27.08.2017 roku.

Wykonanie usługi artystycznej w zakresie: koncepcji, scenariusza, realizacji wystawy plenerowej „Pokój” oraz wystawy w przestrzeniach Europejskiego Centrum Solidarności a także animacji audiowizualnych festiwalu Solidarity of Arts, który odbędzie się w dn. 13-30.08.2017 roku.

Usługa w zakresie współpracy działalności wystawienniczej, inicjowania projektów i programów edukacyjnych, organizowania konferencji, seminariów i tym podobnych przedsięwzięć, prowadzenia kwerend oraz pozyskiwania i opracowywania obiektów, które będą uzupełniały wystawę stałą prezentowaną w Sali BHP i wystawy czasowe oraz udostępnianiu pozyskanych zbiorów publiczności

Wykonanie digitalizacji materiałów filmowych

Wykonanie usługi artystycznej w zakresie kompleksowej organizacji specjalnej edycji koncertu festiwalu Solidarity of Arts pod nazwą "KILAR+"