29.06.2015

Od niewidzialnych migrantów do uchodźców z Afryki i Syrii

Od niewidzialnych migrantów do uchodźców z Afryki i Syrii | miejska debata o migracjach


29/06/2015
godz. 17.00–20.00
ECS, pl. Solidarności 1, biblioteka, 1 piętro


wprowadzenie

Basil Kerski, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
Piotr Bystrianin, prezes Fundacji Ocalenie

otwarta dyskusja
Imigranci w mieście – refleksje, obawy, oczekiwania

prezentacja i dyskusja
Migranci i uchodźcy w Polsce. Praktyka i polityka integracyjna

wstęp wolny

Organizatorzy:
  • Europejskie Centrum Solidarności
  • Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
  • Fundacja Ocalenie
  • Unia Europejska | Europejski Fundusz Na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich