NOWOŚĆ!
DZIECKO POD OPIEKĄ ANIMATORA


Możliwość pozostawienia dziecka pod opieką animatora to nowa oferta ECS. Aktualna jest od września do czerwca w soboty i niedziele, oraz w trakcie wakacji przez cały tydzień. Cena biletów jest zróżnicowana – znacznie niższa, gdy rodzic w czasie, kiedy dziecko pozostaje w Wydziale Zabaw zwiedza wystawę stałą.

Ważne!
▪ Zapraszamy dzieci powyżej 5 roku życia

OFERTA WAŻNA
wrzesień – czerwiec, w soboty i niedziele

▪ godz. 10.00–18.00 / przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników, dzieci pozostają pod opieką rodzica/opiekuna lub animatorów ECS
lipiec – sierpień, w soboty i niedziele
▪ godz. 10.00–18.00 / przestrzeń dostępna dla wszystkich użytkowników, dzieci pozostają pod opieką rodzica/opiekuna lub animatorów ECS


CENY BILETÓW
bilet normalny → 9 zł/os.

▪ dla dziecku, które rodzic/opiekun pozostawia na 2 godziny zegarowe pod opieką animatora ECS, a sam zakupił bilet uprawniający do zwiedzania wystawy stałej ECS
bilet specjalny → 20 zł/os.
▪ rodzic/opiekun powierza opiekę nad dzieckiem animatorowi ECS i sam opuszcza Wydział Zabaw