NGOteka

TYP: REPOZYTORIUM PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH
ZASÓB: publikacje wydane na wolnych licencjach
DOSTĘP: http://ngoteka.pl/


NGOteka to cyfrowa biblioteka publikacji organizacji pozarządowych. Można tu przeglądać dostępne kolekcje i prace lub dodać materiały swojej organizacji.
 
W chwili obecnej w repozytorium swoje publikacje zdeponowało ponad 240 organizacji, wśród nich Centrum Cyfrowe, Instytut Kultury Miejskiej czy Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”. Tematyka deponowanych wydawnictw jest naprawdę różnorodna - od poradników organizacyjnych dla NGO, poprzez badania społeczne, analizy zjawisk kultury, edukację medialną, ekonomię i gospodarkę, po historię i politologię.