MIĘDZYNARODOWE FORUM OBYWATELSKIE: 1989–2019. NARODZINY NOWEJ EUROPY

termin | 3–4 czerwca, poniedziałek – wtorek
miejsce | ECS, audytorium, sala wystaw czasowych i biblioteka
wstęp | wolny + pierwszeństwo mają osoby, które dokonały rejestracji online: 2019gdansk.pl

Dwudniowe wydarzenie otwarte dla publiczności. Mówcy łączą różne regionalne perspektywy i kompetencje. Mowa będzie m.in. o polskiej demokracji, o kulturze oraz o wykluczonych, zapominanych i niewidzialnych. Usłyszeć będzie można m.in. polskich prezydentów i premierów, ludzi kultury i mediów – jak Agnieszkę Holland, Andę Rottenberg, Krzysztofa Czyżewskiego i Adama Michnika, badaczy i naukowców – Małgorzatę Omilanowską, Timothy’ego Gartona Asha, Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego i Ireneusza Krzemińskiego, samorządowców – Aleksandrę Dulkiewicz, Rafała Trzaskowskiego i Rafała Dutkiewicza, oraz dawnych opozycjonistów, m.in. Bogdana Borusewicza, Bogdana Lisa i Władysława Frasyniuka, a także architektów zmiany po wyborach 4 czerwca – Grażynę Staniszewską, Aleksandra Halla i Leszka Balcerowicza.

/ 11.00
OTWARCIE FORUM

Wystąpienia założycieli ECS oraz ambasadorów

/ 12.00
SIŁA BEZSILNYCH. WALKA O PRAWA CZŁOWIEKA

Głos zabiorą: Adam Michnik, Ludwika Wujec,
Olga Szorina, Władimir Kara-Murza,
Aleś Białacki, Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
prowadzenie: Agnieszka Lichnerowicz

/ 14.30
1989. EUROPEJSKA REWOLUCJA I CO Z NIEJ WYNIKŁO?

Głos zabiorą: Bogdan Borusewicz, Iwajło Diczew,
Chris Niedenthal, Markus Meckel, Jiři Pehe, Róża Thun
prowadzenie: Aleksander Kaczorowski

/ 16.30
DEMOKRACJA OBYWATELI – JAK O NIĄ DBAĆ?

Głos zabiorą: Edwin Bendyk, Kaja Puto,
Krzysztof Czyżewski, Karolina Wigura,
Agnieszka Holland, Jan Kubik, Ewa Kulik
prowadzenie: Jacek Kołtan

/ 18.30
SAMORZĄDOWA EUROPA
PAMIĘCI PAWŁA ADAMOWICZA

Głos zabiorą: Aleksandra Dulkiewicz,
Rafał Trzaskowski, Rafał Dutkiewicz,
Andrij Sadowyj, Elżbieta Bieńkowska
prowadzenie: Tomasz Lis 
/ 10.00
30 LAT POLSKIEJ DEMOKRACJI

Wystąpienia prezydentów: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski
/ 10.45
Głos zabiorą: Bogdan Lis, Władysław Frasyniuk,
Grażyna Staniszewska, Zbigniew Janas,
Henryk Wujec, Ludwika Wujec,
Małgorzata Niezabitowska
prowadzenie: Basil Kerski

/ 14.30
4 CZERWCA 1989. POCZĄTEK NOWEJ EPOKI

Głos zabiorą: Jan Krzysztof Bielecki,
Waldemar Pawlak, Janusz Steinhoff,
Aleksander Hall, Leszek Miller, Leszek Balcerowicz
prowadzenie: Antoni Dudek

/ 14.30
EUROPEJCZYCY. CZY NADAL „CZUJEMY WSPÓLNOTĘ NASZYCH LOSÓW”?

Głos zabiorą: Paweł Kowal, Padraic Kenney,
Marci Shore, Georges Mink, Elżbieta Matynia,
Oksana Zabużko, Timothy Garton Ash,
Ireneusz Krzemiński
prowadzenie: Kacper Dziekan

/ 16.15
WYKLUCZENI, ZAPOMNIANI, NIEWIDZIALNI

Głos zabiorą: David Ost, Michał Buchowski,
Sylwia Chutnik, Ryszard Bugaj, Adam Bodnar,
Przemysław Wielgosz
prowadzenie: Grzegorz Piotrowski

/ 18.00
KULTURA – SIŁĄ DEMOKRACJI

Głos zabiorą: Anda Rottenberg,
Małgorzata Omilanowska, Alicja Knast,
Piotr Cywiński, Cezary Obracht-Prondzyński,
Beata Chmiel
prowadzenie: Olga Wysocka