WSZYSTKIE PRZESTRZENIE PUBLICZNE EUROPEJSKIEGO CENTRUM SOLIDARNOŚCI ZOSTAŁY ZAMKNIĘTE    → szczegóły

ALL PUBLIC SPACES OF THE EUROPEAN SOLIDARITY CENTRE HAVE BEEN CLOSED   → details

Matka Boska. Polaków portret własny

reż. Jacek Wasilewski, Adam Bortnowski | produkcja: Polska | 2018 | dokument | 50 min
język filmu: polski
27 października | sobota | godz. 15.00


Opowieść zaczyna się w Licheniu, gdzie wzniesiono – niemalże w polu, pośrodku polskiej wsi – jeden z największych kościołów Europy. W filmie duchowni i naukowcy starają się z różnych perspektyw spojrzeć na sposób, w jaki Polacy przy pomocy Maryi tworzą swój portret.

To film o poczuciu wyjątkowości narodu, który został wybrany przez Matkę Boską. Nie jest jednak jasne, czego dotyczy jego szczególna misja. To też specyficzna opowieść o narodzie, który od wieków był budowany w kontrze do wszystkiego, co nie jest męskie i waleczne. Pod znakiem postaci Matki, opiekuńczej i kobiecej, tworzy się męska opowieść o walce i obronie, którą opowiadają sobie samym mężczyźni.

SPOTKANIE Z REŻYSEREM
Jacek Wasilewski
| Medioznawca, doktor habilitowany nauk politycznych, dziennikarz, pisarz. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Gender Studies UW oraz Scenariopisarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Od 2011 roku kieruje specjalnością dokumentalistyka, której celem jest rozwijanie multimedialnych dziennikarskich form narracyjnych. Członek Komisji Żywego Słowa Rady Języka Polskiego. Był dyrektorem Szkoły Retoryki SWPS (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), prowadził gościnnie zajęcia z komunikacji publicznej i w zakresie kształtowania wizerunku na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Jagiellońskim, współpracował z Krajową Szkołą Sędziów i Prokuratorów w zakresie przygotowania środowiska prawniczego do komunikacji medialnej i dotyczącej wizerunku instytucji państwa.